Последње освежавање базе података: 21.11.2019 11:46


Стечајни поступци

Од: До:

Број резултата претраге: 6.129


Датум отварања: 07.11.2019

МЕДИТЕРАН ПЛУС друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, унутрашњу и спољну трговину, и услуге, Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 119/2019, Стечајни управник: Игор Секереш, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Ђорђа Рајковића 19, Град: Нови Сад, ПИБ: 100277385, Матични број: 08654964, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 05.11.2019

ФИЛМСКА РАДНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЛМСКИ ФРОНТ ДОО Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 106/2019, Стечајни управник: Мирјана Кићановић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Радничка 20, Град: Нови Сад, ПИБ: 106733790, Матични број: 20669420, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 31.10.2019

ДОО AGROCOM предузеће за производњу и прераду трговину на велико и мало експорт импорт, Доњи Таванкут

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 61/2019, Стечајни управник: Радован Шиљеговић, Општина: Суботица - град, Адреса: Матка Вуковића 13 б, Град: Доњи Таванкут, ПИБ: 100852390, Матични број: 08210250, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 31.10.2019

AGRO MAX ДОО Бачка Топола - у стечају

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 62/2019, Стечајни управник: Драган Вигњевић, Општина: Бачка Топола, Адреса: Омладинска 4, Град: Бачка Топола, ПИБ: 106730457, Матични број: 20669128, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.10.2019

LOLLISTYLE друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге Нови Сад - у стечају

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 111/2019, Стечајни управник: Драган Рађеновић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Јанка Буљика 19, Град: Нови Сад, ПИБ: 105901236, Матични број: 20487283, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.10.2019

Грађевинско предузеће АДАМОГРАДЊА ДОО Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 10 Ст 236/2019, Стечајни управник: Милош Маљевић, Општина: Београд-Палилула, Адреса: Војводе Мицка Крстића 1В, Град: Београд, ПИБ: 100023154, Матични број: 07491832, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.10.2019

Привредно друштво за хемијску и електрохемијску обраду метала и трговину АЛФИНА ДОО, Нова Пазова

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 2. Ст-22/2019, Стечајни управник: Зоран Стојановић, Општина: Стара Пазова, Адреса: Индустријска зона блок 25, Град: Нова Пазова, ПИБ: 103821423, Матични број: 20013494, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.10.2019

GOLDING PAK доо Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: II Ст 217/19, Стечајни управник: Рашко Госпић, Општина: Београд-Гроцка, Адреса: Вишњићева 28, Град: Београд, ПИБ: 106978967, Матични број: 20717351, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.10.2019

Привредно друштво за производњу LUMAT GROUP ДОО Београд-Звездара - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6. Ст. 231/2019, Стечајни управник: Страхиња Миловановић, Општина: Београд-Звездара, Адреса: Димитрија Туцовића 65, Град: Београд, ПИБ: 109073842, Матични број: 21122637, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 28.10.2019

PACK PLAST PLUS д.о.о. Болеч

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст. 219/2019, Стечајни управник: Ђорђе Зечевић, Општина: Београд-Гроцка, Адреса: Вишњићева 28, Град: Болеч, ПИБ: 107854581, Матични број: 20883863, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014