Последње освежавање базе података: 17.07.2019 05:03


Стечајни поступци

Од: До:

Број резултата претраге: 5.952


Датум отварања: 10.07.2019

АУТО ЦЕНТАР ШЕНК д.о.о. Сремска Каменица

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 67/2019, Стечајни управник: Реља Грос, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Стевана Петровића Брила 27, Град: Сремска Каменица, ПИБ: 108272497, Матични број: 20965720, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 09.07.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу за обављање комуналних делатности промет и угоститељство УНИВЕРЗАЛ Гајдобра

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 66/2019, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Бачка Паланка, Адреса: Невесињска 7, Град: Гајдобра, ПИБ: 100752014, Матични број: 08681180, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 04.07.2019

ГРАНИЧАР КООПЕРАЦИЈА друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико и мало еxпорт-импорт Гаково - у стечају

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст 1/2019, Стечајни управник: Милутин Ивановић, Општина: Сомбор - град, Адреса: Краља Петра I 75, Град: Гаково, ПИБ: 107820233, Матични број: 20877880, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 02.07.2019

NOVOCOM предузеће за производњу промет и услуге ДОО Ветерник

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 63/2019, Стечајни управник: Јасмина Машуловић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Новосадски Пут 147, Град: Ветерник, ПИБ: 100277393, Матични број: 08186278, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 28.06.2019

БАНАТ МНС АГРО ДОО Зрењанин

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст. 8/2019, Стечајни управник: Јелица Вуколић, Општина: Зрењанин - град, Адреса: Марка Орешковића 26, Град: Зрењанин, ПИБ: 108985927, Матични број: 21105988, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.06.2019

STANDARD AUTOMOTIVE PRODUCTS ДОО Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: II Ст 98/19, Стечајни управник: Ђорђе Зечевић, Општина: Београд-Нови Београд, Адреса: Душана Вукасовића 27 I, Град: Београд, ПИБ: 108172375, Матични број: 20945559, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 26.06.2019

DIREKT MARKETING SERVICE ДОО Београд (Нови Београд) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: II Ст 125/19, Стечајни управник: Зоран Стешевић, Општина: Београд-Нови Београд, Адреса: Јурија Гагарина 68, Град: Београд, ПИБ: 106243001, Матични број: 20562242, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 26.06.2019

Предузеће за промет на велико и мало ГУМА ПРОМЕТ 2015 д.о.о. Крушевац

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 6. Ст. 10/2019, Стечајни управник: Драгиша Ђорђевић, Општина: Крушевац - град, Адреса: Предрага Станојевића 16, Град: Крушевац, ПИБ: 108880809, Матични број: 21086142, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 24.06.2019

Друштво са ограниченом одговорношћу РАДИО СРЕМ Сремска Митровица

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: СТ-16/2019, Стечајни управник: Јадранка Јездић, Општина: Сремска Митровица - град, Адреса: Стари Шор 37, Град: Сремска Митровица, ПИБ: 101916773, Матични број: 08026513, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 24.06.2019

ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗАДРУГАРКА СОМБОР Сомбор - у стечају

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст 3/19, Стечајни управник: Предраг Ерић, Општина: Сомбор - град, Адреса: Стапарски пут бб, Град: Сомбор, ПИБ: 100123266, Матични број: 08067929, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014