.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.909


Датум отварања: 22.10.2009

ДРУШТВЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ СИРОВИНА ИЗ ОТПАДАКА ПАПИР СЕРВИС СА ПО НЕГОТИН

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: 28/10, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Неготин, Адреса: Радујевачки пут ББ, Србија, Град: Неготин, ПИБ: 102622581 , Матични број: 17470795, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 21.10.2009

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ НА ВЕЛИКО И МАЛО ФУТУРА ПЛУС Д.О.О. БЕОГРАД

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: VI.Ст. 91/2009, Стечајни управник: Будимир Мрдовић, Општина: Београд-Земун, Адреса: Петра Кочића 10, Град: Београд, ПИБ: 103530617, Матични број: 17572130, Статус стечајног поступка: Реорганизација
Сазнај више
Датум отварања: 21.10.2009

Д.П. "ДЕКО" ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ ДЕЧИЈЕ И ОСТАЛЕ КОНФЕКЦИЈЕ БАЧКО ГРАДИШТЕ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: Ст-22/09, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Лењинова б.б., Град: Бачко Градиште, ПИБ: 102273722, Матични број: 08069638, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 20.10.2009

Акционарско друштво "БИМ" за инсталације у грађевинарству, гасне инсталације и челичне конструкције

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 20/09, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Врбас, Адреса: Маршала Тита 60, Град: Врбас, ПИБ: 100640786, Матични број: 08130230, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 19.10.2009

ГРАЂЕВИНСКО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕРИЉЕ АД ПРОКУПЉЕ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Ст 39/09, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Прокупље, Адреса: Страхињића Бана 6, Град: Прокупље, ПИБ: 100258793, Матични број: 07107307, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 19.10.2009

ДП ЗА СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ СВИХ ВРСТА МОТОРНИХ ВОЗИЛА "АУТОРЕМОНТ" У СТЕЧАЈУ, НИШ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења:  VIII Ст 38/09, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Ниш-Палилула, Адреса: Лесковачка бб, Град: Ниш, ПИБ: 101533370, Матични број: 07211937, Статус стечајног поступка: Закључен
Сазнај више
Датум отварања: 19.10.2009

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА СКУПЉАЊЕ И ПРИМАРНУ ПРЕРАДУ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДАКА ПАПИР СЕРВИС НОВИ САД

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: Ст. 41/09, Стечајни управник: Дејан Томашевић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Пут Новосадског Партизанског Одреда 11, Град: Нови Сад, ПИБ: 100236065, Матични број: 08121052, Статус стечајног поступка: Реорганизација
Сазнај више
Датум отварања: 16.10.2009

"МИНПРЕС" А.Д. СУБОТИЦА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.61/2010 веза 30/2009, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Суботица - град, Адреса: Петефи Шандора 12, Град: Суботица, ПИБ: 100334542, Матични број: 07576170, Статус стечајног поступка: Реорганизација
Сазнај више
Датум отварања: 15.10.2009

СТЕЧАЈНА МАСА ФАДИП АД Индустрија и трговина Бечеј

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: Ст-32/2020, Стечајни управник: Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај, Општина: Бечеј, Адреса: Трг Ослобођења 3-4, Град: Бечеј, ПИБ: 111684671, Матични број: 27008500, Статус стечајног поступка: Закључен - настављен над стечајном масом
Сазнај више
Датум отварања: 15.10.2009

А.Д. ПИК - БЕЧЕЈ - ПИВАРА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПИВА И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА, БЕЧЕЈ, КАРЛА МАРКСА 2

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: Ст 32/09, Стечајни управник: Радмила Букарица, Општина: Бечеј, Адреса: Карла Маркса 2, Град: Бечеј, ПИБ: 102077093, Матични број: 08607702, Статус стечајног поступка: Обустављен
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik