.


Списак стручних семинара

На основу члана 4. став 4. Правилника о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“,број 22/10), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, на седници одржаној дана 30. јануара 2023. године, усвојио је Одлуку о стручним семинарима и курсевима које организује или признаје Агенција у 2023. години, лицима која подносе захтев за издавање, односно захтев за обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Преузети:

Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2023. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2023. години

Претходне године
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2022. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2022. години
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2021. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2021. години
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2020. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2020. години
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2018. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2018. години
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2017. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2017. години
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2016. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2016. години
Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2015. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2015. години

Developed by Belit d.o.o 2014