.


Списак стручних семинара

На основу члана 4. став 4. Правилника о начину издавања и обнављања лиценце за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“,број 22/10), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, на седници одржаној дана 30. јануара 2023. године, усвојио је Одлуку о стручним семинарима и курсевима које организује или признаје Агенција у 2023. години, лицима која подносе захтев за издавање, односно захтев за обнављање лиценце за обављање послова стечајног управника.

Преузети:

Одлука којом се утврђују стручни семинари и курсеви које организује или признаје Агенција у 2024. години
Списак стручних семинара и курсева које организује или признаје АЛСУ у 2024. години
Претходне године

Developed by Belit d.o.o 2014