.


Стручни испит за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника

На основу члана 3. став 2. тачка 1) Закона о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС” бр. 84/04, 104/09 и 89/15) и члана 10. Правилника о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС” бр. 47/10), а у складу са Одлуком директора Агенције за лиценцирање стечајних управника од 04.09.2023. године, Агенција за лиценцирање стечајних управника oбавештава све заинтересоване:

Оглас за стручни испит

СТРУЧНИ ИСПИТ ЗА ДОБИЈАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

 биће одржан у Београду, дана 04.11.2023. године (субота)

Позивају се заинтересовани кандидати да Агенцији поднесу пријаве за полагање испита.

  • Кандидати су дужни да, уз попуњен образац пријаве који се налази на сајту Агенције, доставе и следеће:
    1. доказ о уплати накнаде за полагање испита (1.000,00 динара на име цене за обраду пријаве за полагање испита и 15.000,00 динара на име цене за полагање испита),
    2. копију личне карте.
  • Број текућег рачуна Агенције за лиценцирање стечајних управника: 840-1069668-78
  • Пријаве се подносе Агенцији за лиценцирање стечајних управника, на адресу: Београд, Teразије 23, VI спрат, са назнаком: За полагање стручног испита “.
  • Рок за подношење пријава је 20.10.2023. године.
  • Неблаговремено приспеле пријаве биће одбачене.
  • Кандидат има право да повуче пријаву, најкасније 7 дана пре дана одржавања испита, у ком случају нема право на повраћај уплаћених средстава за полагање испита.

НАПОМЕНА:

Како је Правилником o програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника предвиђено да је саставни део испита и област коришћења система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) и да ће се у складу са тим, након положеног усменог дела испита, одржати и четвородневна обука за коришћење овог система, oбавештавају се кандидати да је неопходно да познају рад на рачунару, као предуслов за похађање ове обуке и коришћење система ЕРС.

Детаљне информације у вези са програмом и начином полагања стручног испита могу се добити и на емаил:

Microsoft-Word-2013-icon ОГЛАС ЗА СТРУЧНИ ИСПИТ

Резултати писменог дела стручног испита

Списак кандидата који су положили писмени део испита за стечајне управнике – новембар 2023. године

РБ.ИМЕ И ПРЕЗИМЕБРОЈ БОДОВА
1.Весна Томашевић78
2.Бобан Јанковић89,5

Developed by Belit d.o.o 2014