Последње освежавање базе података: 05.06.2023 06:04


Подаци од значаја за спровођење стечајних поступака

1. Активни стечајни поступци – стање на дан 01.06.2023. године

Изузимајући стечајне поступке који се воде по Закону о принудном поравнању, стечају и ликвидацији („Службени лист СФРЈ“ број 84/89 и „Службени лист“ број 37/93 и 28/96) и стечајне поступке банака и осигуравајућих друштава, за које је надлежна Агенција за осигурање депозита, према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, на дан 1.06.2023. године на територији Републике Србије активан је 1631 стечајни поступак.

Табела приказује податке о матичном броју стечајног дужника/стечајне масе, податке о стечајном поступку (надлежни суд, Ст. бр, датуме рочишта) и податке о стечајном управнику, са напоменом да је, у случају када је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника (колона АЛСУ ЦС), у колони Стечајни управник наведен повереник стечајног управника.

pdfТабела активних стечајних поступака

 

2. Отворени стечајни поступци у периоду од 01.01.2023. – стање на дан 01.06.2023.  године

У периоду од 01.01.2023. године до 01.06.2023. године отворен је 159 стечајни поступак на територији Републике Србије.

pdf Табела отворених стечајних поступака у 2023. години

 

3. Обустављени стечајни поступци – стање на дан 01.06.2023. године

Према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника до 1.06.2023. године обустављено је 770 стечајних поступака на територији Републике Србије.

Табела приказује податке о матичном броју стечајног дужника/стечајне масе, податке о стечајном поступку (надлежни суд, Ст. бр, датуме рочишта) и податке о стечајном управнику, са напоменом да је у случају када је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника (колона АЛСУ ЦС) у колони Стечајни управник наведен повереник стечајног управника.

pdf Табела обустављених стечајних поступака

 

4. Закључени стечајни поступци – стање на дан 01.06.2023. године

Према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника до 1.06.2023. године закључено је 6529 стечајних поступака на територији Републике Србије.

Табела приказује податке о матичном броју стечајног дужника/стечајне масе, податке о стечајном поступку (надлежни суд, Ст. бр, датуме рочишта) и податке о стечајном управнику, са напоменом да је у случају када је Агенција за лиценцирање стечајних управника именована за стечајног управника (колона АЛСУ ЦС) у колони Стечајни управник наведен повереник стечајног управника.

pdf Табела закључених стечајних поступака

 

5. Просечно време трајања – стање на дан 01.06.2023. године

Према подацима којима располаже Агенција за лиценцирање стечајних управника, укупно просечно време трајања за 8930 стечајних поступака је: 3 године, 1 месец и 27 данa (активни, обустављени и закључени), а укупно просечно време трајања за стечајне поступке покренуте по Закону о стечајном поступку (укупно 5252 поступка) је: 4 године, 1 месец  и 22 дана.

За стечајне поступке који су покренути по Закону о стечају (укупно 3677) просечно време трајања је 1 година, 10 месеци и 5 данa.

Поред тога табела приказује статус стечајних поступака (активни, обустављени, закључени) како за предузећа са већински друштвеним, тако и за предузећа са већински приватним капиталом, као и укупно просечно време трајања стечајних поступака.

pdfТабеле просечног времена трајања стечајних поступака

 

6. Број предмета по судовима – стање на дан 01.06.2023.године

Табела приказује отворене стечајне поступке по годинама отварања стечајних поступака, као и Привредне судовe којима ти поступци припадају на територији Републике Србије.

br_sud_010623_cir

pdfТабеле распореда стечајних поступака по судовима

 

7. Године трајања стечајних поступака – стање на дан 01.06.2023. године

Табела приказује дужину трајања стечајних поступака изражену у годинама.

br_god_010623_cir

pdfТабеле година трајања стечајних поступака

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014