.


Интерна документа

Информатор о раду

Информатор о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника је сачињен у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021 ) и према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, бр. 10/22).

Microsoft-Word-2013-iconИнформатор о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника

 

Претходне године

2021 »

2020 »

2019 »

2018 »

2017 »

2016 »

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

2010 »

2009 »

Годишњи извештај о раду

Закључком Владе 05 Бpoj: 021-2634/2022 од 31.03.2022. године прихваћен је Годишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину.

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину

 

Претходне године»

Финансијски план и финасијски извештај

Финансијски план

Pешењем Владе 05 број: 400-777/2024-1 од 01. фебруара 2024. године, које је објављено у “Службеном гласнику РС” број 8 од 02. фебруара 2024. године, дата је сагласност на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину.

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину

Претходне године»

Финансијски извештај

Закључком Владе 05 број 400-6392 од 20. јула 2023. године прихваћен је Финансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину.

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину

Претходне године»

Општи акти
pdf Правилник о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 25.04.2016. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 27.06.2016. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 25.03.2021. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 26.04.2021. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 19.12.2022. године

 

pdf Правилник о поступању лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника

 

pdf Правилник о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 01.02.2016. године

 

pdf Правилник о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице може бити ангажовано као повереник

 

pdf Правилник о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника

 

pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 23.09.2011. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 06.10.2011. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 13.09.2013. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 03.12.2013. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 16.12.2015. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 02.03.2023. године

 

pdf План примене превентивних мера за спречавање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 – 24.07.2020. године
pdf Упутство за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима – 17.09.2020. године

Developed by Belit d.o.o 2014