.


Интерна документа

Информатор о раду

Информатор о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника је сачињен у складу са одредбама Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021 ) и према Упутству за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС”, бр. 10/22).

Microsoft-Word-2013-iconИнформатор о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника

 

Претходне године

2021 »

2020 »

2019 »

2018 »

2017 »

2016 »

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

2010 »

2009 »

Годишњи извештај о раду

Закључком Владе 05 Бpoj: 400-2499/2024 од 29. марта 2024. године прихваћен је Годишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину.

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину

 

Претходне године

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2014. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2013. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2012. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2011. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2010. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2009. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2008. годину

pdfГодишњи извештај о раду Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2007. годину

Финансијски план и финасијски извештај

Финансијски план

Pешењем Владе 05 број 400-777/2024-1 од 01. фебруара 2024. године, које је објављено у “Службеном гласнику РС” број 8 од 02. фебруара 2024. године дата је сагласност на Финансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину.

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2024. годину

Претходне године

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2014. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2013. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2012. годину

pdfФинансијски план Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2011. годину

Финансијски извештај

Закључком Владе 05 број 400-2501/2024 од 29. марта 2024. године прихваћен је Финансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину.

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2023. годину

Претходне године

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2022. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2021. годину
pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2020. годину
pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2019. годину
pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2018. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2017. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2016. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2015. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2014. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2013. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2012. годину

pdfКориговани финансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2011. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2011. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2010. годину

pdfФинансијски извештај Агенције за лиценцирање стечајних управника за 2009. годину

Општи акти
pdf Правилник о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 25.04.2016. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 27.06.2016. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 25.03.2021. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 26.04.2021. године
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о избору лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 19.12.2022. године

 

pdf Правилник о поступању лица која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника

 

pdf Правилник о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника
pdf Правилник о изменама и допунама правилника о основу, критеријумима и мерилима за признавање права на накнаду за рад лицима која обављају послове у име и за рачун АЛСУ као стечајног управника – 01.02.2016. године

 

pdf Правилник о утврђивању максималног броја стечајних предмета у којима једно лице може бити ангажовано као повереник

 

pdf Правилник о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника

 

pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 23.09.2011. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 06.10.2011. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 13.09.2013. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 03.12.2013. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 16.12.2015. године
pdf Правилник о саставу и начину именовања дисциплинског већа – 02.03.2023. године

 

pdf План примене превентивних мера за спречавање заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-COV-2 – 24.07.2020. године
pdf Упутство за безбедан и здрав рад са извођачима радова, добављачима, дистрибутерима и спољним сарадницима – 17.09.2020. године

Developed by Belit d.o.o 2014