.


Статистика спроведених стручних испита

Законом о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 104/09 и 89/15) прописано је да Агенција за лиценцирање стечајних управника, као један од поверених послова, обавља послове организовања и спровођења стручног испита за добијање лиценце за обављање стечајног управника.

Правилником о програму и начину полагања стручног испита за обављање послова стечајног управника („Службени гласник РС“ бр. 47/10), ближе су прописани програм и начин полагања стручног испита за добијање лиценце за обављање послова стечајног управника, као и да се стручни испит одржава по правилу два пута годишње.

Број кандидата који су положили стручни испит по испитним роковима

Испитни рокови
Испитни
рок
Датум
испита
Полагало
кандидата
Положило
писмени
део испита
Положило испит
у целости (писмени,
усмени/поправни усмени,
ЕРС обука)
Проценат
положилих
у целости
I15.07.200542117140,61%
II29.10.20052798931,90%
III17.12.2005163504829,45%
IV08.04.2006103605048,54%
V24.06.200673585575,34%
VI24.03.2007118614840,68%
VII24.11.200784706375,00%
VIII24.05.200833232266,67%
IX02.10.201091675863,74%
X08.10.2011126907055,56%
XI07.10.2012110876861,82%
XII12.10.201394665154,26%
XIII25.10.2014113847061,95%
XIV30.05.201535231748,57%
XV17.10.201544322454,55%
XVI14.05.201634272264,71%
XVII22.10.201633232060,61%
XVIII23.09.201730181550,00%
XIX13.10.201831141341,94%
XX25.05.2019125541,67%
XXI12.10.201922121150,00%
XXII16.05.202084450,00%
XXIII31.10.202083337,50%
XXIV15.05.2021139969,23%
XXV30.10.2021107770,00%
XXVI21.05.2022107770,00%
XXVII05.11.202277685,71%
XXVIII20.05.202352240,00%
XIX04.11.202322150,00%
XXX18.05.202432266,67%

Developed by Belit d.o.o 2014