.


Развој професије

Агенција за лиценирање стечајних управника aктивно и континуирано ради на успостављању стандарда и критеријума, обезбеђењу услова за обављање професије стечајног управника, како би се постигао већи степен квалитета, респектабилности и равноправности ове у односу на друге самосталне професије. За ефикасно и економично функционисање стечајног система, од великог значаја је квалификован и добро обучен кадар. Без квалитено оспособљеног стечајног управника као најоперативнијег органа стечајног поступка, чији је задатак да у што краћем року оконча стечајни поступак ( путем реорганизације или банкротства), нема ефикасног враћања имовине и ресурса у продуктивну употребу.

У том смислу, поред осталих законом предвиђених послова, АЛСУ континуирано предузима низ активности, као што су организовање разних стручних скупова (саветовања, семинара и радионица), као и разних врста обука за потребе едукације стечајних управника. Такође, АЛСУ ће када се за то стекну услови, започети са програмом бодовања обавезне едукације стечајних управника за добијање и продужење лиценце ( као нпр. ЕРС обука, присуство стручним скуповима и сл.), као и праћења заинтересованости и активности стечајних управника у свим програмима едукације, због чега је веома важно да стечајни управници узму активније учешће првенствено на обукама које ће управо бити организоване за њихове потребе, као и на разним ино и домаћим пројектима, саветовањима, конференцијама и другим стручним скуповима из стечајно-правне области.

О свим планираним активностима АЛСУ из области развоја професије, пројектима и програмима, стечајни управници и остали заинтересовани ће бити благовремено информисани преко сајта АЛСУ, због чега се препоручује стално праћење информација, као и активнија сарадња са АЛСУ.

Питања, сугестије и предлоге из области развоја професије молимо достављајте преко емаил адресе  уз назнаку: за развој професије.


Developed by Belit d.o.o 2014