Последње освежавање базе података: 22.10.2021 06:25


Продаје

Од: До:

Број резултата претраге: 14.680


Датум отварања: 22.10.2021,Име компаније: FINERA FACTORING

Продаја стечајног дужника као правно лице 22.10.2021

Опис: Предмет продаје је стечајни дужник FINERA FACTORING DOO BEOGRAD - U STEČAJU, из Београда, ул. Господар Јевремова бр.47/4 МБ: 20339489, ПИБ: 105204962, као правно лице, чију најбитнију имовину чине: - Потраживање према INTERKOMERC AD BEOGRAD (STARI GRAD), МБ:07024584, утврђено правноснажним Решењем ПС у Београду 10 Рео бр. 15/2017 од 28.09.2018. године којим се потврђује усвајање УППР Предузећа за спољну и унутрашњу трговину и производњу Интеркомерц а.д. Београд од 29. септембра 2017. године, а у форми пречишћеног текста који је предат суду дана 14. јуна 2018. године - Потраживање према РС Министарство финансија Пореска управа – Центар Београд утврђено првостепеном пресудом РС ПС у Београду Посл. бр. 27. П.2504/2020 oд 08.12.2020. године - Потраживање према IGM MEGALIT-ŠUMNIK DOO RAŠKA, МБ: 07318545, утврђено правноснажним Решењем ПС Краљево Посл. бр. 1. Рео. 1/2018 од 28.09.2018. године којим се потврђује усвајање УППР за IGM Mеgalit-Šumnik doo Raška - Потраживања према осталим дужницима (утврђена или утужена). Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајној документацији. Почетна цена износи 6.722.094,15 динара. Депозит износи 6.722.094,15 динара. Први лицитациони корак на јавном надметању износи 7.000.000,00 динара. Сваки наредни корак увећава се за износ од 1.000.000,00 динара.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 6.722.094,15 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 12.10.2021,Име компаније: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛ СИСТЕМИ

ОТП банка ад Нови Сад

Опис: Продаја обвезница Ребупблике Србије.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 406.027,58 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 06.10.2021,Име компаније: ЈУГОБАНАТ

Другу продаја имовине методом јавног надметања

Опис: ИГМ „ЈУГОБАНАТ“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ Матични број : 08031738 ОГЛАШАВА: другу продају имовине методом јавног надметања са почетном ценом од 20% процењене вредности.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 288.741.966,59 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 30.09.2021,Име компаније: ПКБ ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ

опрема трафо станице

Опис: Половна опрема демонтиране стубне трафо станице TS V-412 која се продаје као секундарне сировине

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 125.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 28.09.2021,Име компаније: SERVIS SEKOM-KV

Покретна имовина

Опис: Продаја јавним надметањем покретних ствари стечајног дужника

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 3.045.000,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.09.2021,Име компаније: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба крисс

Опис: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 23.218,56 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.09.2021,Име компаније: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба будимка

Опис: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 895.499,28 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 17.09.2021,Име компаније: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба рубин

Опис: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 716.851,20 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014