Последње освежавање базе података: 28.09.2022 06:21


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 19.736


Датум отварања: 16.09.2022,Име компаније: КОМПАС-КРАГУЈЕВАЦ

Продаја правног лица

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица са свим парницама и извршним поступцима који су у току.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 75.693.350,24 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 15.09.2022,Име компаније: ЈУГОХЕМИЈА

ПРОДАЈА имовине стечајног дужника у оквиру ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ МЕТОДОМ ЈАВНОГ ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА

Опис: Предмет продаје је : ИМОВИНСКА ЦЕЛИНА коју чине спорна права која стечајни дужник, као правни следбеник Привредног друштва Југохемија д.д. има на непокретној и покретној имовини која се налази на територији Републике Хрватске, и то спорна права на: - Пословни простор у Загребу, у Мразовићевој улици бр. 4 - Пословни простор у Загребу, у Бошковићевој улици бр. 7а - Пословни простор, односно складиште у Јастребарском - Тридесет три (33) стана у Загребу - Опрема и пословни инвентар - Средства транспорта и веза.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 80.400.196,07 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 07.09.2022,Име компаније: ВЕЛЕФАРМ-ВФБ У СТЕЧАЈУ

Станови у Војводе Степе 416 и покретна имовина у О.Ђикића бр. 30 и В. Степе 416

Опис: Једнособни станови ван функције становања који чине посебне делове породичне стамбене зграде бр. 1 у Београду у улици Војводе Степе бр. 416 и покретна имовина коју чини половна компјутерска и телефонска опрема, канцеларијски намештај и грађевински материјал

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 6.878.951,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 01.09.2022,Име компаније: СИНЕРГИЈА ГРАДЊА И НЕКРЕТНИНЕ

продаја правног лица

Опис: -на основу стручног вештаћења Merit Finance доо процењена вредност имовине једнака је вредности стечајног дужника као правног лица

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.758.739,00 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 31.08.2022,Име компаније: АГРО - МИЛ

Залихе 2

Опис: продаја залиха непосредном погодбом

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 3.359.619,49 RSD

Сазнај више
Датум отварања: 22.08.2022,Име компаније: ЗРНО ПРОМЕТ

Продаја правног лица 22.08.2022

Опис: У центру банатске житнице продаје се фирма „Зрно Промет“ у стечају основао 2005 године за промет житарица, легуминоза, уљарица, заштитних средстава, семенске робе и ђубрива са девет објеката површине 4.912 м2 на 5 Ха земљишта и пумпом са два резервоара за дизел гориво. Процењена вредност 146.663.338,00 динара а почетна цена је 73.331.669,00 динара. Оглас за јавно надметање са детаљним подацима изаћи ће дана 22.07.2022 године у дневним новинама Политика и Данас а налазиће се на сајтовима www.rbl.co.rs у Актуелностима, АЛСУ www.alsu.gov.rs/la/oglasi/ и огласној табли Привредног суда у Београду Пољопривредни производи су никад дефицитарнији а фирма се налази усред житнице.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 143.903.988,00 RSD

Сазнај више
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014