.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.509


Датум продаје: 26.07.2024,Стечајни дужник: ЈУГОХЕМИЈА

ДРУГА ПРОДАЈА • Парница бр. 29 П 1053/22 (П 2947/2021) која се пред Привредним судом у Београду

Опис: • Парница бр. 29 П 1053/22 (П 2947/2021) која се пред Привредним судом у Београду води по тужби стечајног дужника „Југохемија“ а.д. – у стечају Београд, против тужених: 1. DELHAIZE SRBIJA доо Београд 2. DELTA REAL ESTATE доо Београд, 3. YUHOR – EXPORT ад Јагодина, 4. СУНЦЕ доо Сомбор (сада INVEJ AD BEOGRAD-ZEMUN).

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 322.989.417,02 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 12.07.2024,Стечајни дужник: ТРГОПРОДУКТ- У СТЕЧАЈУ

Двадесет девета продаја дела имовине

Опис: Двадесет девета продаја дела имовине у Долову и Опову методом јавног надметања

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 22.047.755,46 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 11.07.2024,Стечајни дужник: ORDISER

Треће јавно надметање

Опис: Половна опрема стечајног дужника за продавницу одеће организована у имовинску целину

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.324.730,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 05.07.2024,Стечајни дужник: ВОЈВОДИНАШПЕД

Пета продаја

Опис: продаја јавним надметањем

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 98.828.767,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 24.06.2024,Стечајни дужник: ДУНАВ ГРУПА АГРЕГАТИ

Непосредна погодба

Опис: Непосредна погодба стана у Ваљеву

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 5.968.695,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 19.06.2024,Стечајни дужник: ГРАНИКО

Продаја непокретне имовине-објекат у оквиру живинарске фарме и земљиште на ком се налази.

Опис: Продаја непокретне имовине-објекат у оквиру живинарске фарме и земљиште на ком се налази.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 30.254.369,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 18.06.2024,Стечајни дужник: ГРАНИКО

Продаја стечајног дужника као правног лица и непокретне имовине стечајног дужника.

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица и непокретне имовине стечајног дужника.

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 371.651.323,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 14.06.2024,Стечајни дужник: BUILDINGCONCEPT

Продаја дела непок. имовине - Гаражно - паркинг место бр. 12, ул. Војислава илића 73б, Београд

Опис: продаја дела непокретне имовине - Гаражно - паркинг место бр. 12, ул. Војислава илића 73б, Београд

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 1.874.721,60 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014