.


Продаје

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 20.219


Датум продаје: 11.06.2024,Стечајни дужник: KORZO GROUP

Прву продају стечајног дужника као правног лица након нове процене на дан 31.12.2023. године

Опис: Прву продају стечајног дужника као правног лица након нове процене на дан 31.12.2023. године методом јавног надметања

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 17.176.000,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 31.05.2024,Стечајни дужник: VIZ CONNECTION

прво јавно надметање

Опис: павно лице чију најзначајнију имовину представљају бенифиције које произилазе из препознатљивог имена друштва, што купцу омогућава да, наставком пословања, продужи и обнови пословање са познатим трговинским ланцима, са којима је правни претходник стечајног дужника пословао пре отварања стечаја.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 2.927.697,93 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 23.05.2024,Стечајни дужник: КЛАНИЦЕ ДОО

Продаја правног лица

Опис: Продаја стечајног дужника као правног лица

Статус продаје: ОГЛАШЕНА
Процењена вредност: 183.824.877,00 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 17.05.2024,Стечајни дужник: ДИСКОНТНА ПРОДАЈА

Непосредна погодба

Опис: Продаја расходованих моторних возила на основу сагласности одбора поверилаца

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 370.376,69 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 14.05.2024,Стечајни дужник: ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА

Заједничка продаја-погон у микроелектроници

Опис: Дана 13.11.2023. године закључен је Споразум о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине стечајних дужника "ППТ Индустријска пнеуматика" ад, Трстеник- у стечају, ППТ Ремонт и енергетика" ад Трстеник- у стечају и ""ППТ Исхрана" ад Трстеник- у стечају, којим је предвиђено да ће уговорне стране поделити остварену купопродајну цену постигнуту на јавном надметању, сразмерно учешћу. вредности имовине коју су унели у ову заједничку продају.Јавно надметање одржано је 15.05.2024. године.

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 4.297.194,47 RSD

Сазнај више
Датум продаје: 13.05.2024,Стечајни дужник: SIMIMPEKS

СЕДМА Продаја дела имовине стечајног дужника

Опис: Продаја Комплекса за прераду меса у Белој Паланци са управом, рестораном, гаражом, помоћним објектима, земљиштем и покретним стварима на кп 2077/1 КО Бела Паланка - варош

Статус продаје: ЗАВРШЕНА
Процењена вредност: 284.430.173,00 RSD

Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014