Last database update: 06.12.2022 11:11


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 19,821


Opening date: 15.11.2022,Company name: VALLETTA

Друга продаја

Description: Јавно надметање

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 89,673,420.00 RSD

Read more
Opening date: 09.11.2022,Company name: МДН АГРИ

Јаввно надметање (прво по реду)

Description: Продаја стечајног дужника као правног лица на основу сагласности Одбора поверилаца од 12.09.2022

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 145,774,822.00 RSD

Read more
Opening date: 08.11.2022,Company name: ДОО НОВИ СИЛОС Нови Сад у стечају

Продаја стечајног дужника Нови силос ДОО Нови Сад у стечају као правног лица јавним надметањем

Description: Предмет продаје је стечајни дужник ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ „НОВИ СИЛОС” НОВИ САД – У СТЕЧАЈУ, НОВИ САД, Вардарска бр.28, Mатични број: 20190892, ПИБ: 104567489, као правно лице, ближе описан у Извештају о процени вредности имовине стечајног дужника односно стечајног дужника као правног лица, који чини саставни део Продајне документације. Купопродајом правног лица купaц у потпуности стиче својину над основним капиталом привредног друштва.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 16,958,982.05 RSD

Read more
Opening date: 04.11.2022,Company name: SOLID EXPORT-KOMERC

Јавно надметање - 041122

Description: Продаја стечајног дужника као правног лица - прва продаја

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 45,443,984.00 RSD

Read more
Opening date: 03.11.2022,Company name: БИЗНИС

ПРОДАЈА 1

Description: Продаја покретне имовине непосредном погодбом

Sale state: FINISHED
Estimated value: 2,104,166.67 RSD

Read more
Opening date: 20.10.2022,Company name: АДТ

Прво јавно надметање

Description: Продаја целокупне имовине стечајног дужника

Sale state: FINISHED
Estimated value: 83,764,035.00 RSD

Read more
Opening date: 17.10.2022,Company name: ГРОЧИНГ

Прво јавно надметање

Description: Продаја стечајног дужника као правно лице.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 74,073,365.15 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014