Last database update: 06.12.2021 11:48


Sales

From: To:

Number of search results: 16,889


Opening date: 09.11.2021,Company name: Ветеринарска станица Шид

Друга продаја путем јавног надметања

Description: Друга продаја путем јавног надметања целине бр. 1 - 1) Породична стамбена зграда и зграда пољопривреде у Соту, Дунавска бр. 8, саграђене на кат. парцели бр. 238 КО Сот (бр. зграде 1 и 2), уписане у листу непокретности бр. 757 КО Сот, у друштвеној својини, на којима стечајни дужник има право коришћења; 2) Земљиште у грађевинском подручју у Соту, кат. парцеле бр. 238 (површине 16 а 48 м2) и бр. 239 (површине 3 а 23 м2) КО Сот, уписано у листу непокретности бр. 757 КО Сот, у друштвеној својини, на коме стечајни дужник има право коришћења.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,813,635.00 RSD

Read more
Opening date: 02.11.2021,Company name: АГРОЖИВ

Непосредна погодба

Description: Продаја имовине стечајног дужника као две одвојене целине, методом непосредне погодбе на основу претходно прибављене сагласности Одбора поверилаца.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 148,671,567.48 RSD

Read more
Opening date: 25.10.2021,Company name: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба podrum royal

Description: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 110,284.80 RSD

Read more
Opening date: 25.10.2021,Company name: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

малопродаја дисконт 25.10.

Description: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац. Малопродаја на дан 20.10.,21.10. и 22.10.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 910,310.00 RSD

Read more
Opening date: 25.10.2021,Company name: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба laminati

Description: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 2,426.03 EUR

Read more
Opening date: 25.10.2021,Company name: ХОД ДОО

Прво јавно надметање

Description: Продаја имовине стечајног дужника као правног лица

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 33,426,285.12 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014