.


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 20,233


Sale date: 20.02.2024,Bankruptcy case name: ХВ ПАРТНЕР

Друга продаја имовине-ЈН-20022024

Description: Друга продаја дела имовине стечајног дужника - метод јавног надметања - 20.02.2024.г. - 2 продајне целине.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 350,331.30 RSD

Read more
Sale date: 15.02.2024,Bankruptcy case name: АГРОЖИВ-ЈАГОДИНА

Непосредна погодба

Description: Продаја правног лица непосредном погодбом

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,266,462.00 RSD

Read more
Sale date: 09.01.2024,Bankruptcy case name: BELLA 9

Јавно надметање

Description: треће јавно надметање

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,383,543.00 RSD

Read more
Sale date: 09.01.2024,Bankruptcy case name: НАЈКОМ ЈЕДНОЧЛАНО

ПРОДАЈА-ПУНТО ВАН

Description: Продаја непосредном погодбом возила FIAT PUNTO 188 VAN 1.2

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 100,000.00 RSD

Read more
Sale date: 05.01.2024,Bankruptcy case name: ЗЗ ПЕЋИНЦИ

Продаја Орачко поље Милан Алексић 2

Description: Продаја методом непосредне погодбе уз претходно прибављену сагласност Одбора поверилаца и стечајног судије.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 559,424.22 RSD

Read more
Sale date: 01.01.2024,Bankruptcy case name: ALU HOLDING

Продаја покретне имовине

Description: Продаја покретне имовине на локацији у Нишу у ул. Цара Константина бб

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 567,101.00 RSD

Read more
Sale date: 25.12.2023,Bankruptcy case name: КАИРОС

Продаја имовине стечајног дужника - друга

Description: Продаја имовине стечајног дужника - залихе, заказана за 25.12.2023. године је проглашена неуспешном из разлога што нико није положио депозит нити поднео понуду за куповину имовине. Потенцијални купац који је откупио продајну документацију није положио депозит нити је поднео понуду за куповину имовине.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 3,516,000.00 RSD

Read more
Sale date: 25.12.2023,Bankruptcy case name: ЗАВАРИВАЧ-ИНЖЕЊЕРИНГ

Прво јавно надметање

Description: Прво јавно надметање заказано за 25.12.2023. године.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 5,504,080.00 RSD

Read more

Developed by Belit d.o.o 2014