.


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 20,533


Sale date: 26.07.2024,Bankruptcy case name: ЈУГОХЕМИЈА

ДРУГА ПРОДАЈА • Парница бр. 29 П 1053/22 (П 2947/2021) која се пред Привредним судом у Београду

Description: • Парница бр. 29 П 1053/22 (П 2947/2021) која се пред Привредним судом у Београду води по тужби стечајног дужника „Југохемија“ а.д. – у стечају Београд, против тужених: 1. DELHAIZE SRBIJA доо Београд 2. DELTA REAL ESTATE доо Београд, 3. YUHOR – EXPORT ад Јагодина, 4. СУНЦЕ доо Сомбор (сада INVEJ AD BEOGRAD-ZEMUN).

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 322,989,417.02 RSD

Read more
Sale date: 12.07.2024,Bankruptcy case name: COMPREX

Трособан стан број 1, евиденцијски број 1, површине 78м2

Description: Непокретна имовина трособан стан број 1, евиденцијски број 1, површине 78м2, који се налази у Чачку, ул.Трнавска број 43, у приземљу породичне зграде на кп.бр.1971 КО Чачак, уписан у ЛН 3418.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 10,254,580.00 RSD

Read more
Sale date: 11.07.2024,Bankruptcy case name: ORDISER

Треће јавно надметање

Description: Половна опрема стечајног дужника за продавницу одеће организована у имовинску целину

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,324,730.00 RSD

Read more
Sale date: 09.07.2024,Bankruptcy case name: СТИЛ-ИНГ Д

Прво јавно надметање - опрема и залихе

Description: Јединствена имовинска целина (опрема и залихе): - Канцеларијска опрема: рачунар, штампач, фискална каса, сто, ормар, тросед, фотеља и сл. (11 позиција); - Остала опрема: машина за сечење челика, сто за ПВЦ, колица - носач стакла, преса за алуминијум, и сл (10 позиција); - Залихе репроматеријала за производњу ПВЦ столарије (244 позиције); - Залихе готових производа ПВЦ столарије - изложбени експонати (20 позиција); - Залихе недовршене производње (11 позиција); - Залихе робе у малопродаји (2 позиције);

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,650,297.73 RSD

Read more
Sale date: 05.07.2024,Bankruptcy case name: ВОЈВОДИНАШПЕД

Пета продаја

Description: продаја јавним надметањем

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 98,828,767.00 RSD

Read more

Developed by Belit d.o.o 2014