.


The members of the disciplinary council – serbian only

Na osnovu člana 3. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća, zavedenog pod brojem I broj: 01-129/2010-7 od 26. februara 2010. godine sa izmenama i dopunama I broj: 01-1728//2011-04 od 23. septembra 2011. godine, I broj: 01-1991/2011 od 6. oktobra 2011. godine, I broj: 01-765//2013-02 od 13. septembra 2013. godine, I broj: 01-1031//2013 od 3. decembra 2013. godine, I broj: 01-54/2015 – 03 od 16. januara 2015. godine i I broj: 01-322/2023 od 02. marta 2023. godine (u dalјem tekstu: Pravilnik), Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, dana 28. februara 2024. godine, doneo je Rešenje o imenovanju disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika na period od 29. februara 2024. godine do 28. februara 2025. godine, u sledećem sastavu, i to:

  1. Aleksandar Samuilović, predsednik disciplinskog veća, po predlogu direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika;
  2. Uroš Leković, član disciplinskog veća, po predlogu direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika;
  3. Lucija Dujović, član disciplinskog veća, po predlogu Ministarstva privrede;
  4. Igor Vučković, član disciplinskog veća, po predlogu Ministarstva privrede
  5. Velјko Dubovina, član disciplinskog veća, licencirani stečajni upravnik.

U slučaju sprečenosti predsednika disciplinskog veća Aleksandra Samuilovića da prisustvuje sednicama disciplinskog veća, na predlog direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, imenuje se njegov zamenik:

  1. Miloš Bojović.

U slučaju sprečenosti člana disciplinskog veća Uroša Lekovića da prisustvuje sednicama disciplinskog veća, na predlog direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, imenuje se njegov zamenik:

  1. Tijana Popović.

U slučaju sprečenosti člana disciplinskog veća Lucije Dujović da prisustvuje sednicama disciplinskog veća, na predlog Ministarstva privrede, imenuje se njen zamenik:

  1. Branislava Stojanović.

U slučaju sprečenosti člana disciplinskog veća Igora Vučkovića da prisustvuje sednicama disciplinskog veća, na predlog Ministarstva privrede, imenuje se njegov zamenik:

  1. Jasmina Kusmuk.

U slučaju sprečenosti člana disciplinskog veća da prisustvuje sednicama disciplinskog veća, i to Velјka Dubovine, licenciranog stečajnog upravnika, imenuje se njegov zamenik:

  1. Aleksa Nađ, licencirani stečajni upravnik.

Developed by Belit d.o.o 2014