Last database update: 26.09.2021 01:25


Quarterly Reports

Number of search results: 53,242


Report for period : April - June -2021


ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКАТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 4. Ст.181/2013, Bankruptcy trustee: Ивана Матић, Debtors tax number: 100002918, Debtors registry code: 07072139, Status: 

This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014