.


Documents

Laws
Law Amending the Law on Bankruptcy (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 83/14)

pdf download document (Serbian)

 

Law Amending the Law on Bankruptcy Supervision Agency (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 104/09)

pdf download document

 

Law on Bankruptcy Supervision Agency (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 84/04)

pdf download document

 

Law on Bankruptcy (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 104/09 of 16 December, 2009)

pdf download document

 

Law on Bankruptcy Procedure (Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 84/04)

pdf download document

Legal sources relevant to bankruptcy - Serbian only

U cilju efikasnog i disperzivnog informisanja stručne i šire javnosti na teritoriji Republike Srbije i šire, o aktuelnim propisima koji se odnose na materiju stečaja, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost “Paragraf Co” d.o.o. su zaključili 30.04.2014. godine protokol o poslovnoj saradnji. Ovim protokolom između ostalog omogućeno je linkovanje ka odabranim dokumentima iz pravne baze Paragraf Lex na zvaničnoj internet prezentaciji (portal) Agencije.

Forms - Serbian only

Obrasci za licence i polaganje ispita:

Microsoft-Word-2013-icon Prijava za polaganje ispita

Microsoft-Word-2013-icon Zahtev za izdavanje licence

Microsoft-Word-2013-icon Zahtev za obnavljanje licence

 

Zahtev za otvaranje naloga za korišćenje ERS-a za stečajni postupak u kome je stečajni upravnik imenovan:

Microsoft-Word-2013-icon Obrazac zahteva

pdf Obrazac zahteva


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik