Last database update: 24.03.2023 01:56


Bankruptcy Cases

 
 

From: To:

Number of search results: 7,430


Opening date: 20.03.2023

СЛ-АЛАТИ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ЕXПОРТ-ИМПОРТ, НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.11/2023, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Плитвичка 7, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106213722, Debtors registry code: 20556617, Status: Active
Read more
Opening date: 20.03.2023

VAJTEX Д.О.О. НОВИ САД-ПЕТРОВАРАДИН

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.12/2023, Bankruptcy trustee: Дејан Ерак, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Округићева 19, Debtors city: Петроварадин, Debtors tax number: 112675516, Debtors registry code: 21717576, Status: Active
Read more
Opening date: 10.03.2023

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИЗРАДУ, МОНТАЖУ И СЕРВИСИРАЊЕ СТОЧАРСКЕ ОПРЕМЕ VALFAK ДОО ОПОВО - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Панчеву, Bankruptcy case number: 1.Ст.4/2023, Bankruptcy trustee: Иван Репак, Debtors municipality: Опово, Debtors address: Шумска 27, Debtors city: Опово, Debtors tax number: 101558738, Debtors registry code: 08613885, Status: Active
Read more
Opening date: 09.03.2023

Предузеће за трговину, туризам и услуге ЂЕЛЕ ПРОМ доо Гаково

Court: Привредни суд у Сомбору, Bankruptcy case number: Ст 1/2023, Bankruptcy trustee: Горан Стаменковић, Debtors municipality: Сомбор - град, Debtors address: Краља Петра 36, Debtors city: Гаково, Debtors tax number: 103877500, Debtors registry code: 20041412, Status: Active
Read more
Opening date: 09.03.2023

Производно трговинско предузеће ABACO доо Кукујевци - у стечају

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2. Ст-2/2023, Bankruptcy trustee: Саша Митровић, Debtors municipality: Шид, Debtors address: Фрушкогорска 67, Debtors city: Кукујевци, Debtors tax number: 101547246, Debtors registry code: 08750734, Status: Active
Read more
Opening date: 09.03.2023

ПОДУНАВЉЕ-БЕОЧИН ад друштво за промет на велико и мало, експорт-импорт, угоститељство, туризам и превоз робе у јавном саобраћају Беочин

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 3. Ст. 10/2023, Bankruptcy trustee: Љубомир Петров, Debtors municipality: Беочин, Debtors address: Светосавска 7-9, Debtors city: Беочин, Debtors tax number: 102135109, Debtors registry code: 08036004, Status: Active
Read more
Opening date: 07.03.2023

ГИТ-Ј предузеће за градјевинарство, инжењеринг и трговину доо, Београд (Раковица)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 3. Ст-30/2023, Bankruptcy trustee: Славица Спасић, Debtors municipality: Београд-Раковица, Debtors address: Милене Павловић-Барили 6/II-9, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100179489, Debtors registry code: 07785259, Status: Active
Read more
Opening date: 06.03.2023

ДОО ГАМО за пољопривредну производњу и трговину Ветерник

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 7/2023, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Церска 46, Debtors city: Ветерник, Debtors tax number: 100718805, Debtors registry code: 08604479, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014