Last database update: 19.05.2021 03:36


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,659


Opening date: 11.05.2021

AGROPROM COM доо Сремска Митровица

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст. 9/2021, Bankruptcy trustee: Зоран Стојановић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Светог Димитрија 33, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 104081988, Debtors registry code: 20084740, Status: Active
Read more
Opening date: 10.05.2021

NOVOLEKS доо Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 14/2021, Bankruptcy trustee: Драгољуб Кнежевић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Максима Горког 22, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 106244650, Debtors registry code: 20562447, Status: Active
Read more
Opening date: 29.04.2021

NATURALUKS ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Court: Привредни суд у Крагујевцу, Bankruptcy case number: Ст.6/2021, Bankruptcy trustee: Драган Давидовић, Debtors municipality: Крагујевац - град, Debtors address: Ресник бб, Debtors city: Крагујевац, Debtors tax number: 104411371, Debtors registry code: 20130296, Status: Active
Read more
Opening date: 29.04.2021

ЕКО ВЕШЕРАЈ доо Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст. 17/2021, Bankruptcy trustee: Бранка Павлић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Словачка 26, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 111286693, Debtors registry code: 21455628, Status: Active
Read more
Opening date: 26.04.2021

BOND INTERNATIONAL ДОО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.22/2021, Bankruptcy trustee: Јадранко Протић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 56, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 104807738, Debtors registry code: 20244801, Status: Active
Read more
Opening date: 26.04.2021

I 2 R ДОО НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.19/2021, Bankruptcy trustee: Предраг Стојковић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Дунавска 17/1, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 103896607, Debtors registry code: 20046520, Status: Active
Read more
Opening date: 23.04.2021

ЗЛАТИБОР ГРАНИТ ДОО БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ) - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 1.Ст.20/2021, Bankruptcy trustee: Срђан Стојановић, Debtors municipality: Београд-Врачар, Debtors address: Витановачка 27в, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 104880553, Debtors registry code: 20263415, Status: Active
Read more
Opening date: 22.04.2021

ALF PROMET доо за производњу и трговину Каћ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 26/2021, Bankruptcy trustee: Радмила Лукач, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Саве Малешева бб, Debtors city: Каћ, Debtors tax number: 103416069, Debtors registry code: 08815917, Status: Active
Read more
Opening date: 22.04.2021

AUTO KUĆA G EXPORT IMPORT Д О О, СУБОТИЦА - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст.7/2021, Bankruptcy trustee: Рудолф Шарњаи, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Корзо 15/31, Debtors city: Суботица, Debtors tax number: 103381891, Debtors registry code: 08815119, Status: Active
Read more
Opening date: 22.04.2021

ЗМАЈ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ПО, ВИШЊЕВАЦ - У ЛИКВИДАЦИЈИ

Court: Привредни суд у Суботици, Bankruptcy case number: Ст.8/2021, Bankruptcy trustee: Богдан Јовановић, Debtors municipality: Суботица - град, Debtors address: Стевана Бањанина 22, Debtors city: Вишњевац, Debtors tax number: 100844786, Debtors registry code: 08177384, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014