Last database update: 24.07.2021 03:09


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 6,735


Opening date: 19.07.2021

БУДУЋНОСТ ОПЕРАЦИЈЕ доо Нови Сад

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2. Ст 59/2021, Bankruptcy trustee: Бранка Павлић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Привредникова 8а, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107311496, Debtors registry code: 20779039, Status: Active
Read more
Opening date: 14.07.2021

AGRO MEX 2018 доо Мишар - у стечају

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст.бр. 1/21, Bankruptcy trustee: Јасмина Марјановић, Debtors municipality: Шабац - град, Debtors address: Београдски пут бб, Debtors city: Мишар, Debtors tax number: 110477928, Debtors registry code: 21354422, Status: Active
Read more
Opening date: 13.07.2021

MARIS COMMUNITY доо Београд-Вождовац

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8 Ст 133/2021, Bankruptcy trustee: Сузана Мак, Debtors municipality: Београд-Вождовац, Debtors address: Растка Петровића 51, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 109492593, Debtors registry code: 21193119, Status: Active
Read more
Opening date: 09.07.2021

D.L.M. TRADE доо за унутрашњу и спољну трговину и пословне услуге Салаш Ноћајски

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: Ст-18/2021, Bankruptcy trustee: Миодраг Ковиљац, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Стојана Чупића 130, Debtors city: Салаш Ноћајски, Debtors tax number: 101966006, Debtors registry code: 08764280, Status: Active
Read more
Opening date: 09.07.2021

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИНА И МАГАЗИНА TABLOID PRESS д.о.о. Београд-Савски Венац - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 1.Ст.165/2020, Bankruptcy trustee: Љубиша Костић, Debtors municipality: Београд-Савски Венац, Debtors address: Гаврила Ппринципа 59, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 108442860, Debtors registry code: 21000680, Status: Active
Read more
Opening date: 01.07.2021

Друштво са ограниченом одговорношћу за консалтинг ГЛОБАЛ ПРОЈЕКТ Београд (Палилула) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8 Ст 114/2021, Bankruptcy trustee: Ђорђе Зечевић, Debtors municipality: Београд-Палилула, Debtors address: Чарлија Чаплина 36, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 105140903, Debtors registry code: 20313838, Status: Active
Read more
Opening date: 30.06.2021

Предузеће за трговину на велико и мало и спољнотрговински промет ВИТПРОМ доо, Шабац - у стечају

Court: Привредни суд у Ваљеву, Bankruptcy case number: Ст.бр. 2/21, Bankruptcy trustee: Стојанка Филипић, Debtors municipality: Шабац - град, Debtors address: Карађорђева 42, Debtors city: Шабац, Debtors tax number: 100113213, Debtors registry code: 07392745, Status: Active
Read more
Opening date: 29.06.2021

Привредно друштво за консалтинг, инжењеринг и изградњу APM BUILD доо Београд (Нови Београд)

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6 Ст 98/2021, Bankruptcy trustee: Зорица Михајловић, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Булевар Зорана Ђинђића 48б, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 106788498, Debtors registry code: 20681357, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014