Last database update: 25.05.2022 12:37


Bankruptcy Cases

From: To:

Number of search results: 7,097


Opening date: 26.04.2022

ВОЈВОДИНАШПЕД АД ЗА ШПЕДИЦИЈУ НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1.Ст.83/2021, Bankruptcy trustee: Драган Рађеновић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Индустријска бб, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 101696406, Debtors registry code: 08041784, Status: Active
Read more
Opening date: 26.04.2022

ВЕСЕЛИНОВИЋ доо за градјевинарство трговину и пословне услуге Нови Сад - у стечају

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 1. Ст. 95/2021, Bankruptcy trustee: Милан Љубојевић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Слободанка Бајић 26, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 100735159, Debtors registry code: 08610797, Status: Active
Read more
Opening date: 21.04.2022

Грађевинско предузеће КАБЛАР ИНЖЕЊЕРИНГ-ГРАДЊА доо Београд (Вождовац) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 10 Ст 216/2022, Bankruptcy trustee: Бојан Шљивар, Debtors municipality: Београд-Вождовац, Debtors address: Крушевачка 45, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 101736585, Debtors registry code: 17232355, Status: Active
Read more
Opening date: 20.04.2022

ГЕОСОНДА-КОНСОЛИДАЦИЈА акционарско друштво за пројектовање и извођење геолошких, геотехничких и грађевинских радова Београд (Палилула) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8 Ст 51/2022, Bankruptcy trustee: Славица Спасић, Debtors municipality: Београд-Палилула, Debtors address: Краљице Марије 25, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 100212669, Debtors registry code: 06969631, Status: Active
Read more
Opening date: 19.04.2022

SIRMIUM RESORT друштво са ограниченом одговорношћу Сремска Митровица - у стечају

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 1. Ст. 5/2022, Bankruptcy trustee: Саша Митровић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Вука Караџића 8, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 105434001, Debtors registry code: 20373563, Status: Active
Read more
Opening date: 19.04.2022

Друштво са ограниченом одговорношћу MAGNETIC 037 Крушевац - у стечају

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 2. Ст. 1/2022, Bankruptcy trustee: Петар Вуловић, Debtors municipality: Крушевац - град, Debtors address: Мајке Југовића 4, Debtors city: Крушевац, Debtors tax number: 106070875, Debtors registry code: 20529288, Status: Active
Read more
Opening date: 19.04.2022

COGNITIVE CONSULTING д.о.о. Београд-Нови Београд - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8 Ст 57/2022, Bankruptcy trustee: Алекса Нађ, Debtors municipality: Београд-Нови Београд, Debtors address: Јурија Гагарина 259/47, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 108951994, Debtors registry code: 21099554, Status: Active
Read more
Opening date: 18.04.2022

Доо експорт-импорт АГРОЛАЗАРЕВИЋ, Параћин

Court: Привредни суд у Крагујевцу, Bankruptcy case number: 1. Ст. 16/2022, Bankruptcy trustee: Драган Давидовић, Debtors municipality: Параћин, Debtors address: Иве Андрића 64, Debtors city: Параћин, Debtors tax number: 101094013, Debtors registry code: 17028685, Status: Active
Read more
Opening date: 15.04.2022

ИНФОЗОНЕТ ДОО НОВИ САД - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.34/2022, Bankruptcy trustee: Радован Иветић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Чика Стевина 3, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 107945697, Debtors registry code: 20902108, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014