Last database update: 03.10.2022 08:36


Bankruptcy Cases

 
 

From: To:

Number of search results: 7,230


Opening date: 06.09.2022

Предузеће за рударско-геолошке и грађевинске послове ГАМИЛ доо Борча - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 8 Ст 163/2022, Bankruptcy trustee: Жарко Вујачић, Debtors municipality: Београд-Палилула, Debtors address: Личка 4/12, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 105607019, Debtors registry code: 20410604, Status: Active
Read more
Opening date: 05.09.2022

АУТОС НАМЕШТАЈ доо Београд (Раковица) - у стечају

Court: Привредни суд у Београду, Bankruptcy case number: 6 Ст 130/2022, Bankruptcy trustee: Иван Чакаревић, Debtors municipality: Београд-Раковица, Debtors address: Луке Војводића 2, Debtors city: Београд, Debtors tax number: 104726456, Debtors registry code: 20211245, Status: Active
Read more
Opening date: 31.08.2022

Јавно предузеће ПРОЈЕКТОВАЊЕ Пећинци - у стечају

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 2 СТ-14/2022, Bankruptcy trustee: Bankruptcy supervision Agency - Bankruptcy Center, Debtors municipality: Пећинци, Debtors address: Пећинци, Debtors city: Слободана Бајића 5, Debtors tax number: 108062977, Debtors registry code: 20925159, Status: Active
Read more
Opening date: 30.08.2022

PIOPPO доо Крушевац - у стечају

Court: Привредни суд у Краљеву, Bankruptcy case number: 2. Ст. 19/2022, Bankruptcy trustee: Душан Стевановић, Debtors municipality: Крушевац - град, Debtors address: Јасички пут 66 А, Debtors city: Крушевац, Debtors tax number: 107979347, Debtors registry code: 20909137, Status: Active
Read more
Opening date: 25.08.2022

Привредно друштво за инжењеринг, производњу, трговину и услуге KINETICA ENGINEERING доо Сремска Митровица

Court: Привредни суд у Сремској Митровици, Bankruptcy case number: 1. Ст. 13/2022, Bankruptcy trustee: Саша Митровић, Debtors municipality: Сремска Митровица - град, Debtors address: Бранка Радичевића 17, Debtors city: Сремска Митровица, Debtors tax number: 109194377, Debtors registry code: 21140058, Status: Active
Read more
Opening date: 24.08.2022

MITREX ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА СПОЉНУ И УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ, УСЛУГЕ И ТУРИЗАМ НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.63/2022, Bankruptcy trustee: Ивица Августинов, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Браће Рибникар25А, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 101702192, Debtors registry code: 08634998, Status: Active
Read more
Opening date: 17.08.2022

ДРУШТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, ПРОМЕТ И УСЛУГЕ AGROVEL FRUIT ДОО, ЧАЧАК - У СТЕЧАЈУ

Court: Привредни суд у Чачку, Bankruptcy case number: 2.Ст.15/2022, Bankruptcy trustee: Милутин Обрадовић, Debtors municipality: Чачак - град, Debtors address: Пигова 4/5, Debtors city: Чачак, Debtors tax number: 107095263, Debtors registry code: 20740833, Status: Active
Read more
Opening date: 17.08.2022

COREWARE ДОО НОВИ САД

Court: Привредни суд у Новом Саду, Bankruptcy case number: 2.Ст.55/2022, Bankruptcy trustee: Мирјана Кићановић, Debtors municipality: Нови Сад - град, Debtors address: Професора Грчића 1 в, Debtors city: Нови Сад, Debtors tax number: 110451974, Debtors registry code: 21351644, Status: Active
Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014