.


Dokumenta

Zakoni

pdf Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (”Sl. glasnik RS” br. 84/04, 104/2009 i 89/2015)

pdf Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 95/18)

pdf Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 44/18)

pdf Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 113/17)

pdf Zakon o izmеnama i dopunama Zakona o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 83/14)

pdf Zakon o stečaju (”Sl. glasnik RS” br. 104/09, 99/11 – dr. zakon i 71/12 – odluka US)

pdf Zakon o stečajnom postupku (”Sl. glasnik RS” br. 84/04)

pdf Zakon o javnim Agencijama (”Sl. glasnik RS” br. 18/05, 81/05 – ispr. i 47/18)

Pravni izvori relevantni za stečaj

U cilju efikasnog i disperzivnog informisanja stručne i šire javnosti na teritoriji Republike Srbije i šire, o aktuelnim propisima koji se odnose na materiju stečaja, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika i privredno društvo za pravno informatičku i izdavačku delatnost “Paragraf Co” d.o.o. su zaključili 30.04.2014. godine protokol o poslovnoj saradnji. Ovim protokolom između ostalog omogućeno je linkovanje ka odabranim dokumentima iz pravne baze Paragraf Lex na zvaničnoj internet prezentaciji (portal) Agencije.

Obrasci

Obrasci za licence i polaganje ispita:

Microsoft-Word-2013-icon Prijava za polaganje ispita

Microsoft-Word-2013-icon Zahtev za izdavanje licence

Microsoft-Word-2013-icon Zahtev za obnavljanje licence

 

Zahtev za otvaranje naloga za korišćenje ERS-a za stečajni postupak u kome je stečajni upravnik imenovan:

Microsoft-Word-2013-icon Obrazac zahteva

pdf Obrazac zahteva


Developed by Belit d.o.o 2014