.


Pritužbe na rad stečajnog upravnika

O načinu vršenja ispitivanja rada stečajnog upravnika po pritužbi možete detaljnije pročitati u Pravilniku o načinu obavljanja stručnog nadzora nad radom licenciranih stečajnih upravnika.

Šta je to pritužba i ko je podnosi?

Pritužba na rad stečajnih upravnika je dokument koji Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika podnosi stečajni sudija, poverilac, stečajni dužnik u pogledu postupanja privremenog stečajnog upravnika, kao i bilo koje drugo zainteresovano lice.

Kada je pritužba nepotpuna ili neuredna supervizor može zatražiti od podnosioca pritužbe da uredi pritužbu.Ukoliko podnosilac pritužbe ne postupi po nalogu supervizora, ili ukoliko supervizor proceni da Agencija nije nadležna da postupa po dostavljenoj pritužbi, supervizor će obavestiti podnosioca pritužbe da Agencija nije u mogućnosti, ili da nije nadležna da postupa po pritužbi.

Supervizor je dužan da postupak ispitivanja rada stečajnog upravnika po pritužbi okonča u roku od 60 dana od dana početka ispitivanja pritužbe, tj. od dana dostavljanja pritužbe stečajnom upravniku na izjašnjenje.

Supervizor može započeti ispitivanje rada stečajnog upravnika i na osnovu anonimne pritužbe.

Uputstvo za podnošenje pritužbi

Pritužba mora biti podneta u pismenom obliku i mora se dostavljati Agenciji putem pošte, elektronske pošte ili telefaksa.Pritužba mora biti razumljiva i sadržati sledeće elemente:

  1. označenje organa kojem se pritužba podnosi
  2. ime i prezime stečajnog upravnika
  3. označenje stečajnog postupka
  4. razlog obraćanja podnosioca pritužbe
Statistika o radu po pritužbama

Broj pritužbi upućenih Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika

Tarifni broj 7 - instrukcije za plaćanje

Cena za izdavanje izveštaja o izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika po pritužbi na rad stečajnog upravnika, iznosi 4.000,00 dinara.

Cena po ovom tarifnom broju se plaća istovremeno sa podnošenjem pritužbe.

Obveznik plaćanja po ovom tarifnom broju je podnosilac pritužbe.

Instrukcije za plaćanje:

Broj računa: 840-1069668-78

Poziv na broj: 218417

Svrha uplate: Izdavanje izveštaja o izvršenom ispitivanju rada stečajnog upravnika

Forma za podnošenje pritužbi

Puno ime podnosioca pritužbe

Adresa podnosioca pritužbe

E-mail adresa podnosioca pritužbe

Stečajni upravnik

Stečajni postupak

Tekst pritužbe

Dokaz o uplati


Developed by Belit d.o.o 2014