.


Program i način polaganja stručnog ispita

Program stručnog ispita

Program stručnog ispita obuhvata:

1) stečajno pravo, uključujući i poznavanje nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i kodeksa etike;

2) druge oblasti prava od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;

3) osnove ekonomije, finansija i računovodstva;

4) poznavanje sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Način polaganja stručnog ispita

Stručni ispit se održava po pravilu, dva puta godišnje i to tokom maja i novembra meseca.

Datum, vreme i mesto održavanja stručnog ispita određuje direktor Agencije najkasnije dva meseca pre dana održavanja ispita.

Stručni ispit se sastoji od pismenog, usmenog dela i obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Pismeni deo se polaže zaokruživanjem jednog od više ponuđenih odgovora ili davanjem odgovora na postavljena pitanja, i obuhvata najmanje 150 pitanja iz sledećih oblasti: stečajno pravo (60 posto pitanja); osnovi ekonomije, finansija i računovodstva od značaja za sprovođenje stečajnog postupka (20 posto pitanja) i osnovi pravne regulative od značaja za sprovođenje stečajnog postupka (20 posto pitanja).

Svako pitanje vrednuje se sa odgovarajućim brojem bodova tako da ukupan zbir bodova iznosi 100.

Kandidat stiče pravo da polaže usmeni deo stručnog ispita ako dobije najmanje 70 bodova.

Usmeni deo stručnog ispita obuhvata rešavanje jednog hipotetičkog slučaja i njegovo prezentovanje Komisiji.

Kandidat koji ne položi usmeni deo ispita ima pravo da ponovo polaže usmeni deo ispita u prvom narednom ispitnom roku, uz priznavanje već položenog pismenog dela. Kandidat koji ni na ponovljenom usmenom ispitu ne pokaže zadovoljavajuće znanje ocenjuje se sa ocenom „nije položio“.

Nakon položenog stručnog dela ispita, sprovodi se obuka za korišćenje sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Kandidat koji nije dobio sertifikat o poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka i elektronskog izveštavanja ima pravo da ponovo pohađa obuku u prvom narednom ispitnom roku.

Ako kandidat ni u narednom roku ne položi usmeni deo ispita ili ne dobije sertifikat o poznavanju zahtevanog nivoa znanja iz oblasti automatizovanog vođenja stečajnih postupaka i elektronskog izveštavanja smatra će se da ispit nije položio. Opšti uspeh kandidata ocenjuje se sa ocenom „položio“ ili „nije položio”.

Microsoft-Word-2013-icon

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika objavljen je u Službenom glasniku RS broj 47/10 od 13.07.2010. godine.

Obrasci za polaganje ispita

Microsoft-Word-2013-icon

Prijava za ispit

Detalјne informacije u vezi programa i načina polaganja stručnog ispita

011/7156 183  contacte_mail


Developed by Belit d.o.o 2014