.


Literatura

Materija potrebna za polaganje stručnog ispita za stečajne upravnike, sadržana je u Pravilniku o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova stečajnog upravnika ministra privrede („Službeni glasnik RS“, broj 43/05) od 24.5.2005. godine.

Spisak propisa relevantnih za polaganje stručnog ispita u skladu sa Pravilnikom, ažurirani u skladu sa aktuelnim izmenama zakona, možete pronaći u listi „Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita“.

Ažurne verzije navedenih propisa možete naći na sajtu ALSU u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj gde se klikom na određeni propis direktno linkujete na bazu propisa kompanije Paragraf.

Microsoft-Word-2013-icon Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

 

 


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik