.


Stručni ispit za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br. 47/10), a u skladu sa Odlukom vršioca dužnosti direktora od 23.02.2024. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane da organizuje polaganje:

Oglas za stručni ispit

STRUČNOG ISPITA ZA DOBIJANјE LICENCE

ZA OBAVLjANјE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

Stručni ispit se sastoji od pismenog dela, usmenog dela i obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje.

Pismeni deo stručnog ispita biće održan u Beogradu, dana 18.05.2024. godine (subota).

Pozivaju se zainteresovani kandidati da podnesu prijave za polaganje ispita.

  • Prijave se podnose Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, na adresu: Beograd, Terazije 23, VI sprat, sa naznakom: Za polaganje stručnog ispita.
  • Kandidati su dužni da, uz popunjen obrazac prijave koji se nalazi na sajtu Agencije, dostave i sledeće:
  1. dokaz o uplati naknade za polaganje ispita (1.000,00 dinara na ime cene za obradu prijave za polaganje ispita i 15.000,00 dinara na ime cene za polaganje ispita),
  2. kopiju lične karte.
  • Broj tekućeg računa Agencije za licenciranje stečajnih upravnika: 840-1069668-78
  • Rok za podnošenje prijava je 07.05.2024. godine.

Neblagovremeno prispele prijave biće odbačene.

Kandidat ima pravo da povuče prijavu, najkasnije 7 dana pre dana održavanja ispita, u kom slučaju nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava za polaganje ispita.

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika, obrazac prijave za ispit, kao i pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita mogu se naći na sajtu Agencije: www.alsu.gov.rs u delu: stečajni upravnik/stručni ispit i u delu: dokumenta/pravni izvori relevantni za stečaj.

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema ERS.

Detalјne informacije u vezi sa programom i načinom polaganja stručnog ispita mogu se dobiti i na email:

Microsoft-Word-2013-icon OGLAS ZA STRUČNI ISPIT

Rezultati pismenog dela stručnog ispita

Spisak kandidata koji su položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike – novembar 2023. godine

RB.IME I PREZIMEBROJ BODOVA
1.Vesna Tomašević78
2.Boban Janković89,5

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik