.


Priprema računara

Da biste mogli nesmetano da pregledate i unosite podatke u ERS, potreban je računar koji poseduje internet pretraživač i pristup Internetu.

Ukoliko nije moguć pristup ERS-u preko interneta, za popis imovine možete koristiti Program za popis imovine stečajnog dužnika.

Povremeno očistite privremene datoteke iz vašeg internet pretraživača, a možete koristiti i program za optimizaciju i čišćenje “CCleaner”.

Uputstvo za Pravlјenje kopije trenutnog izgleda ekrana (screenshot).

Uputstvo za Pripremu XML fajla za uvoz kontakata.


Developed by Belit d.o.o 2014