Poslednje osvežavanje baze podataka: 24.03.2023 01:50


Priprema računara

Pripemili smo ovu stranu kao dodatak Priručniku za ERS.

Citiraćemo Odeljak 1.1 iz Poglavlja 1 Priručnika za ERS.

Posle citata imate linkove sa procedurama i uputstvima za preporučenu Pripremu računara.

“Odeljak 1.1: Priprema računaraRadnje opisane u ovom odeljku nisu neophodne kako biste mogli da koristite ERS, ali su poželjne i ubrzaće vaš rad:

Da biste mogli nesmetano da pregledate i unosite podatke u ERS, potreban je računar koji poseduje internet pretraživač i pristup Internetu (ne preko telefonske linije, već neki od bržih načina pristupa – ISDN, kablovski, ADSL, pristup preko mreže mobilne telefonije …). Načelno nije potrebna nikakva instalacija dodatnog softvera, osim ako ne primenite naše savete o bržem internet pretraživaču.

Takođe, postoji i Program za popis imovine stečajnog dužnika koji služi za popis imovine kada nije moguć pristup ERS-u preko interneta. Ovaj program i uputstvo za njega se nalaze na sajtu ALSU.”

  1. Instaliranje programa “Adobe Reader”
  2. Instaliranje “Firefox” pretraživača
  3. Regionalna podešavanja za operativni sistem “Windows XP”
  4. Čišćenje keša u pretraživaču “Internet Explorer”
  5. Čišćenje keša u pretraživaču “Firefox”
  6. Čišćenje keša u pretraživaču “Google Chrom”
  7. Program za optimizaciju i čišćenje “CCleaner”
  8. Skeniranje
  9. Pravljenje kopije trenutnog izgleda ekrana (screenshot)
  10. Priprema XML fajla za uvoz kontakata
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014