.


ERS

Sistem za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje ERS (od engleskogElectronic Reporting System) je sveobuhvatni informacioni sistem za vođenje stečajnog postupka. Namenjen je stečajnim upravnicima i u potpunosti razvijan u skladu sa pravnim okvirom i potrebama korisnika, tako da se u ERS-u mogu voditi postupci kako po Zakonu o stečajnom postupku, tako i po Zakonu o stečaju. ERS je omogućio standardizaciju u postupanju, ujednačavanje prakse stečajnih upravnika i automatizaciju čime je ubrzano i olakšano vođenje stečajnog postupka. ERS se zvanično koristi od 21.09.2009. godine i svi stečajni upravnici su u obavezi da u stečajnim postupcima  koji su otvoreni nakon ovog datuma, mesečne izveštaje dostavljaju ALSU elektronskim putem, korišćenjem ERS sistema.

Otvaranje naloga za korišćenje sistema

Stečajni upravnik koji je stekao sertifikat o pokazanom zahtevanom nivou znanja i koji je obučen za rad na sistemu za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) potrebno je da podnese:

  • (Ukoliko već nije dodeljeno korisničko ime) Zahtev ALSU radi dobijanja korisničkog imena i šifre, neophodnih za pristup sistemu i njegovo korišćenje. Potrebno je da zahtev sadrži ime, prezime, broj licence i validnu e-mail adresu, odnosno za asistente ime, prezime i validnu e-mail adresu
  • Rešenje o otvaranju stečajnog postupka ili rešewe o imenovawu stečajnog upravnika u stečajnom postupku
  • Zahtev za otvaranje naloga za korišćenje Sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) za svaki stečajni postupak u kome je stečajni upravnik imenovan i u kome postupa.

Microsoft-Word-2013-icon  Obrazac zahteva

pdf  Obrazac zahteva

  • Dokaz o uplati naknade za korišćenje Sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) po tarifnom broju 4

Zahtevi se šalju elektronskom poštom na adresu:

Podaci za uplatu naknade po tarifnom broju 4:

  • Broj računa: 840-1069668-78
  • Poziv na broj: 218414 i broj licence stečajnog upravnika
  • Svrha plaćanja: Tarifni broj 4 – za korišćenje ERS-a

ers_banner_lat ers_banner_test_cir

Developed by Belit d.o.o 2014