.


Kontakt

Adresa
Terazije 23/III i VI sprat, 11000 Beograd
011/7156 189  contact

Adresa elektronske pošte
  e_mail
Radno vreme
Ponedeljak – Petak
07.30h – 15.30h

Kabinet
Terazije 23/VI sprat     011/7156 187  contact     011/7156 186  printers_and_faxes

Centar za koordinaciju i kontrolu rada unutrašnjih organizacionih jedinica i pravne poslove
Informacije o izdavanju i obnavlјanju licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika
011/7156 178 contact       e_mail

Centar za stečaj
Terazije 23/III sprat     011/7156 188  contact

Područna jedinica za stečaj u Novom Sadu
Bulevar Mihajla Pupina 10/V sprat, 21000 Novi Sad     021/2100 541 contact

Centar za nadzor i razvoj profesije
Terazije 23/VI sprat    011/7156 140  contact

Centar za opšte poslove i lјudske resurse
Terazije 23/VI sprat
Informacije o kontakt podacima stečajnih upravnika
011/7156 179  contact
Informacije o stručnom ispitu i upisu na Listu aktivnih stečajnih upravnika
011/7156 179  contact e_mail -  sekretar ispitne komisije
011/7156 183  contact     e_mail  -  zamenik sekretara ispitne komisije

Centar za finansije
Terazije 23/VI sprat
Računovodstvo
011/7156 142, 011/7156 134    contact

Tekući račun
Sopstveni prihodi
840-1069668-78
Prodaja imovine u stečajnom postupku
840-1386764-69

ERS podrška
Ponedeljak - Petak
  e_mail

Razvoj profesije
Sva pitanja i sugestije stečajnih upravnika u vezi stečaja
  e_mail

Poslovanje sa korisnicima
Pozivamo korisnike da svoja mišlјenja o radu Agencije i kvalitetu usluga, kao i primedbe i predloge za njegovo pobolјšanje, dostavlјaju na adresu Agencije
ili na e-mail:   e_mail

Slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (”Sl.glasnik RS” br.120/04) odredila kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja:
Ana Tisovski Tarajić,  e_mail
u njenom odsustvu Vera Grabovica,e_mail

Zaštita podataka o ličnosti
Agencija za licenciranje stečajnih upravnika je na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (”Službeni glasnik RS” br.87/2018) odredila lice za zaštitu podataka o ličnosti:
Ana Tisovski Tarajić,   e_mail

Oglasi o prodajama imovine stečajnih dužnika i poziv za procenitelje
  e_mail


Developed by Belit d.o.o 2014