.


Statistika

Broj licenciranih stečajnih upravnika po privrednim sudovima

Broj licenciranih stečajnih upravnika u Republici Srbiji, na dan 14.06.2024. godine, je 280.

Po teritorijalnoj nadležnosti Privrednih sudova u Republici Srbiji:

Izdavanje licence

Izdavanje, obnavlјanje i oduzimanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika je jedan od važnih poverenih poslova koje po Zakonu o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ 84/04, 104/09 i 89/15), obavlјa Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u dalјem tekstu: Agencija).

Prve licence uručene su 21.09.2005. godine.

Obnavljanje licence

Licenca se obnavlјa na zahtev stečajnog upravnika, ako je stečajni upravnik savesno obavlјao poslove u skladu sa zakonom, nacionalnim standardima za upravlјanje stečajnom masom i kodeksom etike, shodno članu 24. Zakona o stečaju.

Lista aktivnih stečajnih upravnika

Od 01.07.2010. godine, shodno članu 25. stav 3. Zakona o stečaju, Agencija vodi Listu aktivnih upravnika koju svakog meseca od 01-03. u mesecu, dostavlјa svim Privrednim sudovima.

Na listi aktivnih upravnika, zaklјučno sa 14.06.2024. godine je 253 stečajna upravnika.

Lista aktivnih stečajnih upravnika


Developed by Belit d.o.o 2014