Poslednje osvežavanje baze podataka: 01.03.2021 03:37


Statistika

I) BROJ STEČAJNIH UPRAVNIKA PO PRIVREDNOM SUDU

Broj licenciranih stečajnih upravnika u Republici Srbiji, na dan 25.01.2021. godine, je 345.

Po teritorijalnoj nadležnosti Privrednih sudova u Republici Srbiji:

II) IZDAVANјE LICENCE

Izdavanje, obnavlјanje i oduzimanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika je jedan od važnih poverenih poslova koje po Zakonu o agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ 84/04, 104/09 i 89/15), obavlјa Agencija za licenciranje stečajnih upravnika (u dalјem tekstu: Agencija).

Prve licence uručene su 21.09.2005. godine.

Izdato licenci po godinama:

III) OBNAVLjANјE LICENCE

Licenca se obnavlјa na zahtev stečajnog upravnika, ako je stečajni upravnik savesno obavlјao poslove u skladu sa zakonom, nacionalnim standardima za upravlјanje stečajnom masom i kodeksom etike, shodno članu 24. Zakona o stečaju.

Obnovlјeno licenci po godinama:

IV) LISTA AKTIVNIH STEČAJNIH UPRAVNIKA

Od 01.07.2010. godine, shodno članu 25. stav 3. Zakona o stečaju, Agencija vodi Listu aktivnih upravnika koju svakog meseca od 01-03. u mesecu, dostavlјa svim Privrednim sudovima.

Zaklјučno sa 25.01.2021. godine na listi se nalazi 307 stečajnih upravnika.

Lista aktivnih stečajnih upravnika

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014