.


Imenik stečajnih upravnika

Zakonom o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18), članom 25. propisano je da Imenik stečajnih upravnika vodi ovlašćena organizacija.

Navedenim članom 25. zakona takođe je propisano da se u imenik stečajnih upravnika upisuju lica koja su stekla licencu za obavlјanje poslova stečajnih upravnika kao aktivni stečajni upravnici ili kao neaktivni stečajni upravnici.

U imenik stečajnih upravnika kao aktivni stečajni upravnici upisuju se lica koja su, osim licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika, dostavila dokaz o postojanju obaveznog osiguranja od profesionalne odgovornosti za tekuću godinu i koja su se registrovala kao preduzetnici ili su članovi društva lica.

U imenik aktivnih stečajnih upravnika ne može biti upisano lice koje je u radnom odnosu, osim ako je zaposleno kod preduzetnika ili ortačkog, odnosno komanditnog društva.

 

Lista licenciranih stečajnih upravnika »


Developed by Belit d.o.o 2014