.


Интерна документа

Informator o radu

Informator o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021 ) i prema Uputstvu za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS”, br. 10/22).

Microsoft-Word-2013-iconInformator o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

 

Prethodne godine

2021 »

2020 »

2019 »

2018 »

2017 »

2016 »

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

2010 »

2009 »

Godišnji izveštaj o radu

Zaklјučkom Vlade 05 Bpoj: 021-2634/2022 od 31.03.2022. godine prihvaćen je Godišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2021. godinu.

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2022. godinu

 

Prethodne godine»

Finansijski plan i finasijski izveštaj

Finansijski plan

Finansijski izveštaj

Opšti akti
pdf Pravilnik o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 25.04.2016. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 27.06.2016. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 25.03.2021. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 26.04.2021. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 19.12.2022. godine

 

pdf Pravilnik o postupanju lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika

 

pdf Pravilnik o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 01.02.2016. godine

 

pdf Pravilnik o utvrđivanju maksimalnog broja stečajnih predmeta u kojima jedno lice može biti angažovano kao poverenik

 

pdf Pravilnik o kriterijumima i postupku za izbor poslovnih banaka kod kojih se oročavaju novčana sredstva stečajnih dužnika

 

pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 23.09.2011. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 06.10.2011. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 13.09.2013. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 03.12.2013. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 16.12.2015. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 02.03.2023. godine

 

pdf Plan primene preventivnih mera za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 – 24.07.2020. godine
pdf Uputstvo za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavqačima, distributerima i spoljnim saradnicima – 17.09.2020. godine

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik