.


Интерна документа

Informator o radu

Informator o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je sačinjen u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS”, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 i 105/2021 ) i prema Uputstvu za izradu i objavlјivanje informatora o radu državnog organa („Službeni glasnik RS”, br. 10/22).

Microsoft-Word-2013-iconInformator o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika

 

Prethodne godine

2021 »

2020 »

2019 »

2018 »

2017 »

2016 »

2015 »

2014 »

2013 »

2012 »

2011 »

2010 »

2009 »

Godišnji izveštaj o radu
Zaklјučkom Vlade 05 Bpoj: 021-2634/2022 od 31.03.2022. godine prihvaćen je Godišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2021. godinu.

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2021. godinu

 

Prethodne godine

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2020. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2019. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2018. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2017. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2016. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2015. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2014. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2013. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2012. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2011. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2010. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2009. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2008. godinu

pdfGodišnji izveštaj o radu Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2007. godinu

Godišnji program rada

Rešenjem Vlade 05 broj 021-890/2023 od 09. februara 2023. godine, koje je objavlјeno u “Službenom glasniku RS” broj 11 od 10. februara 2023. godine data je saglasnost na Godišnji program rada Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2023. godinu.

pdfProgram rada za 2023. godinu

 

Prethodne godine

pdfProgram rada za 2022. godinu

pdfProgram rada za 2021. godinu

pdfProgram rada za 2020. godinu

pdfProgram rada za 2019. godinu

pdfProgram rada za 2018. godinu

pdfProgram rada za 2017. godinu

pdfProgram rada za 2016. godinu

pdfProgram rada za 2015. godinu

pdfProgram rada za 2014. godinu

pdfProgram rada za 2013. godinu

pdfProgram rada za 2012. godinu

pdfProgram rada za 2011. godinu

pdfProgram rada za 2010. godinu

pdfProgram rada za 2009. godinu

Finansijski plan i finasijski izveštaj

Finansijski plan

Finansijski izveštaj

Opšti akti
pdf Pravilnik o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 25.04.2016. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 27.06.2016. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 25.03.2021. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 26.04.2021. godine
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o izboru lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 19.12.2022. godine

 

pdf Pravilnik o postupanju lica koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika

 

pdf Pravilnik o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika
pdf Pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika o osnovu, kriterijumima i merilima za priznavanje prava na naknadu za rad licima koja obavljaju poslove u ime i za račun ALSU kao stečajnog upravnika – 01.02.2016. godine

 

pdf Pravilnik o utvrđivanju maksimalnog broja stečajnih predmeta u kojima jedno lice može biti angažovano kao poverenik

 

pdf Pravilnik o kriterijumima i postupku za izbor poslovnih banaka kod kojih se oročavaju novčana sredstva stečajnih dužnika

 

pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 23.09.2011. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 06.10.2011. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 13.09.2013. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 03.12.2013. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 16.12.2015. godine
pdf Pravilnik o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća – 02.03.2023. godine

 

pdf Plan primene preventivnih mera za sprečavanje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 – 24.07.2020. godine
pdf Uputstvo za bezbedan i zdrav rad sa izvođačima radova, dobavqačima, distributerima i spoljnim saradnicima – 17.09.2020. godine

Developed by Belit d.o.o 2014