.


ERS podrška

Pružanje korisničke podrške ERS-a vrši se isključivo putem e-maila, dostavljanjem zahteva za podršku na e-mail: . U slučaju potrebe, služba za pružanje podrške kontaktiraće korisnika i putem telefona.

Molimo Vas da prilikom dostavljanja primedbi na rad u ERS-u, u e-mailu jasno navedete sledeće podatke:

1. U naslovu (subject) e-maila navesti matični broj i naziv stečajnog dužnika;

2. Opis problema (u kojoj sekciji je nastao problem, koja je poslednja radnja koju ste preduzeli pre nastanka problema i slično, a u slučaju sistemskih grešaka napraviti kopiju trenutnog izgleda ekrana – screenshot i dodati je u prilog (attachment) https://alsu.gov.rs/bap/upload/documents/prirucnik/screenshot.pdf);

3. Ko je prijavio problem (stečajni upravnik ili asistent stečajnog upravnika);

4. Kontakt telefon.

Podsećamo sve korisnike ERS-a da,pre upućivanja zvaničnog zahteva Agenciji za podršku, pogledaju Priručnik za korišćenje ERS-a, kao i odgovore na najčešća pitanja koja se nalaze na portalu Agencije (https://alsu.gov.rs/la/ers/najcesca-pitanja/).

e-mail:   e_mail


Developed by Belit d.o.o 2014