Poslednje osvežavanje baze podataka: 24.07.2021 01:20


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 13.976


Datum otvaranja: 23.07.2021,Ime kompanije: ФАБРИКА БЕТОНА САВА

Прво јавно надметање

Opis: Продаја стечајног дужника као правног лица

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 4.073.900,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 16.07.2021,Ime kompanije: FANTASY B&S CENTER

Друга продаја непокретне имовине - ЈПП 16.07.2021.

Opis: Продаја целокупне непокретне имовине, јавним прикупљањем понуда, друга продаја, према објављеном Огласу у дневним листовима Данас и Курир дана 15.06.2021.г., на огласној табли Привредног суда у Новом Сад, на сајту АЛСУ. Предмет продаје је непокретна имовина стечајног дужника, у Сенти, Суботички пут 9, уписана у Лист непокретности број 15299 К.О. Сента, сврстана у једну имовинску целину, укупне процењене вредности од 44.676.904,00 динара.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 44.676.904,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 30.06.2021,Ime kompanije: ТОТАЛ

Објекти на кп 4875/33 ко Сомбор

Opis: Непосредна погодба без оглашавања уз сагласност Одбора поверилаца.Предмет продаје објекти на кп 4875/33 ко Сомбор са опремом

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 49.808.756,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 25.06.2021,Ime kompanije: КАТАНЧЕВИЋ

Продаја залиха робе

Opis: Продаја залиха робе (ауто делова) непосредном погодбом

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 205.180,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 17.06.2021,Ime kompanije: ЦЕНТРАЛ

Продаја Мале Венеције

Opis: Продаја непокретне имовине - Мала Венеција методом јавног надметања

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 385.209,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 17.06.2021,Ime kompanije: ЕУРО МОРАВА БЕТОН

Продаја 1

Opis: Продаја покретне имовине

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 2.863.333,00 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014