Poslednje osvežavanje baze podataka: 22.10.2021 06:32


Prodaje

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 14.682


Datum otvaranja: 22.10.2021,Ime kompanije: FINERA FACTORING

Продаја стечајног дужника као правно лице 22.10.2021

Opis: Предмет продаје је стечајни дужник FINERA FACTORING DOO BEOGRAD - U STEČAJU, из Београда, ул. Господар Јевремова бр.47/4 МБ: 20339489, ПИБ: 105204962, као правно лице, чију најбитнију имовину чине: - Потраживање према INTERKOMERC AD BEOGRAD (STARI GRAD), МБ:07024584, утврђено правноснажним Решењем ПС у Београду 10 Рео бр. 15/2017 од 28.09.2018. године којим се потврђује усвајање УППР Предузећа за спољну и унутрашњу трговину и производњу Интеркомерц а.д. Београд од 29. септембра 2017. године, а у форми пречишћеног текста који је предат суду дана 14. јуна 2018. године - Потраживање према РС Министарство финансија Пореска управа – Центар Београд утврђено првостепеном пресудом РС ПС у Београду Посл. бр. 27. П.2504/2020 oд 08.12.2020. године - Потраживање према IGM MEGALIT-ŠUMNIK DOO RAŠKA, МБ: 07318545, утврђено правноснажним Решењем ПС Краљево Посл. бр. 1. Рео. 1/2018 од 28.09.2018. године којим се потврђује усвајање УППР за IGM Mеgalit-Šumnik doo Raška - Потраживања према осталим дужницима (утврђена или утужена). Детаљан приказ и опис имовине дат је у продајној документацији. Почетна цена износи 6.722.094,15 динара. Депозит износи 6.722.094,15 динара. Први лицитациони корак на јавном надметању износи 7.000.000,00 динара. Сваки наредни корак увећава се за износ од 1.000.000,00 динара.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 6.722.094,15 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 12.10.2021,Ime kompanije: СТЕЧАЈНА МАСА МЕТАЛ СИСТЕМИ

ОТП банка ад Нови Сад

Opis: Продаја обвезница Ребупблике Србије.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 406.027,58 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 06.10.2021,Ime kompanije: ЈУГОБАНАТ

Другу продаја имовине методом јавног надметања

Opis: ИГМ „ЈУГОБАНАТ“ АД БЕОГРАД – У СТЕЧАЈУ Матични број : 08031738 ОГЛАШАВА: другу продају имовине методом јавног надметања са почетном ценом од 20% процењене вредности.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 288.741.966,59 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 30.09.2021,Ime kompanije: ПКБ ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ

опрема трафо станице

Opis: Половна опрема демонтиране стубне трафо станице TS V-412 која се продаје као секундарне сировине

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 125.000,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 28.09.2021,Ime kompanije: SERVIS SEKOM-KV

Покретна имовина

Opis: Продаја јавним надметањем покретних ствари стечајног дужника

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 3.045.000,00 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 17.09.2021,Ime kompanije: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба крисс

Opis: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 23.218,56 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 17.09.2021,Ime kompanije: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба будимка

Opis: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 895.499,28 RSD

Saznaj više
Datum otvaranja: 17.09.2021,Ime kompanije: СРПСКА ФАБРИКА СТАКЛА

продаја кварљива-ломљива роба рубин

Opis: Продаја кварљиве - ломљиве робе одобрена закључком стечајног судије Привредног суда Крагујевац.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 716.851,20 RSD

Saznaj više
Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014