.


Prodaje

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u svrhu informisanja javnosti na svom portalu objavljuje podatke i dokumentaciju o stečajnim dužnicima i toku stečajnog postupka koje dostavljaju stečajni upravnici putem Sistema za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje ERS. 
Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažurnost, tačnost, potpunost ili kvalitet objavljenih podataka koje dostavljaju stečajni upravnici. 

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 20.219


Datum prodaje: 11.06.2024,Stečajni dužnik: KORZO GROUP

Прву продају стечајног дужника као правног лица након нове процене на дан 31.12.2023. године

Opis: Прву продају стечајног дужника као правног лица након нове процене на дан 31.12.2023. године методом јавног надметања

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 17.176.000,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 31.05.2024,Stečajni dužnik: VIZ CONNECTION

прво јавно надметање

Opis: павно лице чију најзначајнију имовину представљају бенифиције које произилазе из препознатљивог имена друштва, што купцу омогућава да, наставком пословања, продужи и обнови пословање са познатим трговинским ланцима, са којима је правни претходник стечајног дужника пословао пре отварања стечаја.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 2.927.697,93 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 23.05.2024,Stečajni dužnik: КЛАНИЦЕ ДОО

Продаја правног лица

Opis: Продаја стечајног дужника као правног лица

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 183.824.877,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 17.05.2024,Stečajni dužnik: ДИСКОНТНА ПРОДАЈА

Непосредна погодба

Opis: Продаја расходованих моторних возила на основу сагласности одбора поверилаца

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 370.376,69 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 14.05.2024,Stečajni dužnik: ППТ - РЕМОНТ И ЕНЕРГЕТИКА

Заједничка продаја-погон у микроелектроници

Opis: Дана 13.11.2023. године закључен је Споразум о заједничкој продаји непокретне и покретне имовине стечајних дужника "ППТ Индустријска пнеуматика" ад, Трстеник- у стечају, ППТ Ремонт и енергетика" ад Трстеник- у стечају и ""ППТ Исхрана" ад Трстеник- у стечају, којим је предвиђено да ће уговорне стране поделити остварену купопродајну цену постигнуту на јавном надметању, сразмерно учешћу. вредности имовине коју су унели у ову заједничку продају.Јавно надметање одржано је 15.05.2024. године.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 4.297.194,47 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 13.05.2024,Stečajni dužnik: SIMIMPEKS

СЕДМА Продаја дела имовине стечајног дужника

Opis: Продаја Комплекса за прераду меса у Белој Паланци са управом, рестораном, гаражом, помоћним објектима, земљиштем и покретним стварима на кп 2077/1 КО Бела Паланка - варош

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 284.430.173,00 RSD

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014