.


Licenca za obavljanje poslova stečajnog upravnika

Zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 84/04, 104/09 i 89/15), članom 3. stav 1. tačka 1. propisano je da je jedan od poverenih poslova Agencije za licenciranje stečajnih upravnika izdavanje i obnavlјanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika.

Zakonom o stečaju („Službeni glasnik RS“, broj 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – odluka US, 83/14, 113/17, 44/18 i 95/18), članom 23. i 24. propisani su uslovi za izdavanje i obnavlјanje licence.

Pravilnikom o načinu izdavanja i obnavlјanja licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 22/10), bliže je uređen način izdavanja i obnavlјanja licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika.


Developed by Belit d.o.o 2014