Poslednje osvežavanje baze podataka: 30.01.2023 06:33


Stečajni upravnik

Na osnovu člana 3. stav 2. tačka 1) Zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS” br. 84/04, 104/09 i 89/15) i člana 10. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS” br. 47/10), a u skladu sa Odlukom direktora Agencije za licenciranje stečajnih upravnika od 15.03.2022. godine, Agencija za licenciranje stečajnih upravnika obaveštava sve zainteresovane.


STRUČNI ISPIT ZA DOBIJANјE LICENCE

ZA OBAVLjANјE POSLOVA STEČAJNOG UPRAVNIKA

 

Kandidati koji se ne nalaze na spisku, koji je u prilogu ovog obaveštenja, nisu položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike.

Kandidati imaju pravo uvida u rezultate pismenog dela ispita.

Uvid će se vršiti u prostorijama Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, Beograd, Terazije 23, šesti sprat, i to: 09.11.2022. (sreda) i 10.11.2022. (četvrtak), u vremenu od 09.00 do 12.00 časova.

Kandidati imaju  pravo prigovora na rezultate ispita u roku od tri dana od dana  završetka ispitnog roka, shodno članu 13. stav 3. Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“ br.47/10).

Usmeni deo ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće održan u ponedelјak 14. novembra 2022. godine, u prostorijama Agencije, Beograd, Terazije 23, treći sprat, sa početkom u 13.00 časova.

Nakon završetka usmenog dela ispita, počev od 15. novembra 2022. godine, u prostorijama Agencije ( osmi sprat, sala broj 2) biće organizovana obuka za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS). U slučaju promene datuma početka obuke, kandidati će biti blagovremeno obavešteni. Obuka traje 3 dana u vremenu od 09.00 do 15.00 časova. Četvrtog dana vršiće se provera stečenog znanja.

U skladu sa članom 14. Pravilnika o načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika na zahtev kandidata, predsednik  Komisije može odložiti polaganje pismenog ili usmenog dela stručnog ispita ili obuke za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje za naredni ispitni rok, ako je kandidat zbog bolesti ili drugih opravdanih razloga sprečen da polaže ispit.

Naknada za odlaganje polaganja dela stručnog ispita iznosi 7.000,00 dinara prema Tarifi o cenama za poslove iz nadležnosti Agencije za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 46/13).

Spisak kandidata koji su položili pismeni deo ispita za stečajne upravnike - novembar 2022. godine

RB.IME I PREZIMEBROJ BODOVA
1.Olga Macić96,5
2.Lidija Dimitrijević91
3.Željko Dragić83,5
4.Maja Nikčević83
5.Ivan Trifunović78
6.Vesna Ilić77,5
7.Dragomir Nikolić76,5

 

NAPOMENA:

Kako je Pravilnikom o programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova stečajnog upravnika predviđeno da je sastavni deo ispita i oblast korišćenja sistema za automatizovano vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje (ERS) i da će se u skladu sa tim, nakon položenog usmenog dela ispita, održati i četvorodnevna obuka za korišćenje ovog sistema, obaveštavaju se kandidati da je neophodno da poznaju rad na računaru, kao preduslov za pohađanje ove obuke i korišćenje sistema ERS.

Detalјne informacije u vezi sa programom i načinom polaganja stručnog ispita mogu se dobiti i na email: veljko.radulovic


Microsoft-Word-2013-icon OGLAS ZA STRUČNI ISPIT

Microsoft-Word-2013-icon OBRAZAC PRIJAVE ZA POLAGANJE ISPITA

Microsoft-Word-2013-icon Pravilnik o načinu i programu polaganja stručnog ispita

Microsoft-Word-2013-icon Pravni izvori relevantni za polaganje stručnog ispita

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014