.


Spisak stručnih seminara

Na osnovu člana 4. stav 4. Pravilnika o načinu izdavanja i obnavlјanja licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika („Službeni glasnik RS“,broj 22/10), Upravni odbor Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, na sednici održanoj dana 30. januara 2023. godine, usvojio je Odluku o stručnim seminarima i kursevima koje organizuje ili priznaje Agencija u 2023. godini, licima koja podnose zahtev za izdavanje, odnosno zahtev za obnavlјanje licence za obavlјanje poslova stečajnog upravnika.

Preuzeti:

Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2023. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2023. godini

Prethodne godine
Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2022. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2022. godini
Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2021. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2021. godini
Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2020. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2020. godini
Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2017. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2017. godini
Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2016. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2016. godini
Odluka kojom se utvrđuju stručni seminari i kursevi koje organizuje ili priznaje Agencija u 2015. godini
Spisak stručnih seminara i kurseva koje organizuje ili priznaje ALSU u 2015. godini

Developed by Belit d.o.o 2014