Poslednje osvežavanje baze podataka: 30.01.2023 06:29


Agencija

Reforma stečajnog zakonodavstva u Srbiji započela je donošenjem novog zakona o stečajnom postupku („Službeni glasnik RS broj 84/04), koji je počeo da se primenjuje 2. februara 2005. godine. Pored niza novina koje je ovaj zakon uneo u stečajni sistem Srbije, po prvi put se predviđa postojanje Agencije za licenciranje stečajnih upravnika (u daljem tekstu ALSU). Zakonom o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 84/04, 104/09 i 89/15) osnovana je ALSU koja je počela sa radom 24. februara 2005. godine, sa ciljem da prati razvoj profesije stečajnog upravnika i vrši nadzor nad radom licenciranih stečajnih upravnika.

Novim propisima kojima se uređuje stečaj donetim 2010. godine, naročito Zakonom o stečaju i Zakonom i izmenama i dopunama Zakona o ALSU, jasnije su definisani položaj, prava i obaveze ALSU kao i ovlašćenja iz delokruga rada ALSU kao regulatornog tela, naročito u delu nadzora, na koji način će se otkloniti pravne praznine i problemi nastali u praksi za vreme primene prethodnih propisa. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o ALSU od 4. novembra 2015. godine Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika poveren je još jedan vrlo važan posao, a to je obavljanje poslova stečajnog upravnika u stečajnim postupcima koji se sprovode nad pravnim licima koja su sa većinskim javnim ili društvenim kapitalom, kao i u postupcima kada se tokom postupka stečaja promeni vlasnička struktura stečajnog dužnika tako da stečajni dužnik postane pravno lice sa većinskim javnim kapitalom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj.

Osnovni zadaci

Osnovni zadaci i povereni poslovi Agencije za licenciranje stečajnih upravnika po Zakonu o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika (“Službeni glasnik RS”, broj 84/04, 104/09 i 89/15) su:

 1. Izdavanje i obnavljanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika
 2. Organizovanje i sprovođenje polaganja stručnog ispita za dobijanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika
 3. Vršenje stručnog nadzora nad radom stečajnog upravnika, oduzimanje licence za obavljanje poslova stečajnog upravnika i izricanje drugih mera propisanih ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje stečaj
 4. Vođenje Imenika stečajnih upravnika
 5. Poslovi stečajnog upravnika

Pored ovih poslova, ALSU obavlja i druge poslove po zakonu i to:

 1. izdaje obavezujuća uputstva stečajnim upravnicima kada je to potrebno radi ujednačavanja primene propisa kojima se uređuje stečaj;
 2. priprema predlog nacionalnih standarda za upravljanje stečajnom masom i predlog kodeksa etike stečajnih upravnika;
 3. prati primenu propisa kojima se uređuje stečaj;
 4. prikuplja i obrađuje podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka;
 5. obavlja i druge poslove radi unapređenja i razvoja profesije stečajnog upravnika;
 6. обавља и друге послове, у складу са прописима којима се уређује стечај и са статутом Агенције.

Ciljevi ALSU

Reformom stečajnog zakonodavstva započetom 2005. godine, a potom i novim propisima iz oblasti stečaja usvojenim 2010. godine i 2014. godine, stvoreni su povoljni uslovi da se iz privrednog sistema u što kraćem roku eliminišu oni privredni subjekti koji više nemaju ekonomskih opravdanja za dalju egzistenciju, čime se u znatnoj meri stvorila povoljna klima da srpska privreda u budućnosti postane atraktivnija i privlačnija za ulaganja.

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014