Poslednje osvežavanje baze podataka: 05.06.2023 08:13


Konkursi za zapošlјavanje

konkurs

 

Članom 34a Zakona o javnim Agencijama (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2005, 81/2005 – ispr. i 47/2018) propisano je da se radni odnos na neodređeno vreme u javnoj agenciji zasniva  nakon sprovedenog javnog konkursa koji sprovodi konkursna komisija, shodnom primenom odredaba ovog zakona koje se odnose na javni konkurs direktora.

Microsoft-Word-2013-icon

Izjava o saglasnosti za prikuplјanje podataka na javnom konkursu

Aktuelni javni konkursi

 


Arhiva javnih konkursa

Datum objave: 28. novembar 2022.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pomoćnik rukovodioca projekta u Centru za stečaj

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto knjigovođa – kontista u Centru za finansije

 

Datum objave: 18. maj 2022.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pravni savetnik u Centru za stečaj

 

Datum objave: 11. avgust 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pravni savetnik u Centru za stečaj

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pomoćnika rukovodioca projekta u Centru za stečaj

 

Datum objave: 29. januar 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pravni savetnik u Centru za stečaj

 

Datum objave: 22. januar 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto rukovodioca projekta (viši) u Centru za stečaj

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pomoćnika rukovodioca projekta u Centru za stečaj

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto referenta u Odelјenju za opšte poslove Centra za opšte poslove i lјudske resurse

 

Datum objave: 04. decembar 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto pomoćnika rukovodioca projekta u Centru za stečaj

 

Datum objave: 05. jul 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto samostalnog stručnog saradnika za poslove stečaja u Centru za stečaj

 

Datum objave: 14. februar 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

Radno mesto internog revizora kao samostalnog izvršioca van svih unutrašnjih organizacionih jedinica

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014