.


Prodaje

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika u svrhu informisanja javnosti na svom portalu objavljuje podatke i dokumentaciju o stečajnim dužnicima i toku stečajnog postupka koje dostavljaju stečajni upravnici putem Sistema za automatsko vođenje stečajnih postupaka i elektronsko izveštavanje ERS. 
Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za ažurnost, tačnost, potpunost ili kvalitet objavljenih podataka koje dostavljaju stečajni upravnici. 

Od: Do:

Broj rezultata pretrage: 20.396


Datum prodaje: 24.04.2024,Stečajni dužnik: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО, ТУРИЗАМ И УСЛУГЕ ВРАЊЕ

Прво јавно надметање ''Студентска менза''

Opis: Прво јавно надметање за продају непокретне имовине на к.п. 5057 КО Врање 1.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 4.300.000,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 23.04.2024,Stečajni dužnik: YUKO - У СТЕЧАЈУ

Јавно надметање

Opis: Продаја методом јавног надметања-трећа по реду.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 63.606.303,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 22.04.2024,Stečajni dužnik: ЏОНИ КОМ

Кондор доо Смедерево

Opis: Залихе готове робе по Пресуди П. 100/2022, на основу претходно добијеног одобрења одбора поверилаца на овакав начин продаје и конкретну пристиглу понуду од стране заинтересованог лица од 2.872.397,49 динара.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 2.872.397,49 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 12.04.2024,Stečajni dužnik: YUBAINVEST

Прва продаја непокретне имовине јавним надметањем

Opis:  Објекат бр. 3 Помоћна зграда - гаража за камионе укупне површине 754 м2, Објекат бр. 4 посебан део 2 Пословни простор Електропривреде- Трафостаница ТС10/0,4 КV, Укупне површине 15 м2 и Земљиште уз зграду и други објекат укупне површине 2.790 м2. КО Батуловце потес/улица Проваљеник Општина Власотинце.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 12.808.618,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 04.04.2024,Stečajni dužnik: Пик Ниш

Стамбено пословна зграда

Opis: Предмет продаје је Стамбено пословна зграда која се налази у улици Обилићев венац 83, у Нишу.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 56.432.852,15 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 04.04.2024,Stečajni dužnik: ABL FAKTOR

Продаја правног лица

Opis: Продаја стечајног дужника као правног лица - потраживања стечајног дужника.

Status prodaje: OGLAŠENA
Procenjena vrednost: 3.845.351,00 RSD

Saznaj više
Datum prodaje: 03.04.2024,Stečajni dužnik: СТЕЧАЈНА МАСА КВАЛИТЕТ

Продаја локал Београд

Opis: 1. Пословни простор за који није утврђена делатност – локал бр. 5, у ул. Виноградски венац бр. објекта 1, бр. улаза 23, евид. бр. 4, бр. посебног дела 5, површине 23m2, у оквиру стамбене зграде за колективно становање бр. 1, површине 1.238m2, постојеће на кат. парцели 2659/15 КО Чукарица, уписане у ЛН КО Чукарица.

Status prodaje: ZAVRŠENA
Procenjena vrednost: 2.244.414,00 RSD

Saznaj više

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik