Last database update: 07.02.2023 05:09


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 19,925


Opening date: 17.01.2023,Company name: FARMER-RUS

Прво јавно надметање

Description: Прво јавно надметање за продају имовину у власништву стечајног дужника.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 43,991,653.60 RSD

Read more
Opening date: 16.01.2023,Company name: ШЉУНКАРА-ГОРЊИ КАТУН

Непосредна погодба

Description: Продаје се земљиште на КП 1420/2 лн 1158 КО Варварин село

Sale state: FINISHED
Estimated value: 410,716.25 RSD

Read more
Opening date: 16.01.2023,Company name: WELLBURY WIND ENERGY

Продаја правног лица - ЈПП - 16.01.2023.

Description: Продаја стечајног дужника WELLBURY WIND ENERGY DOO NOVI SAD - у стечају, матични број 20315792, као правног лица. Укупна процењена вредност стечајног дужника као правног лица, износи 35.056.900,00 RSD. Обавештење о намери, плану продаје, начину уновчења, методу продаје и роковима продаје је дана 30.11.2022. достављено у Привредни суд у Новом Саду, Одбору поверилаца, разлучном повериоцу и АЛСУ. Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица, методом јавног прикупљања понуда, објављен 15.12.2022.г. на огласној и електронској табли Привредног суда у Новом Саду, као и на интернет страници Агенције за лиценцирање стечајних управника (сагласност стечајног судије Закључак 2.Ст.36/2018 од 08.12.2022.). Јавно отварање понуда одржаће се дана 16.01.2023. у 11:15 часова (15 минута по истеку времена за прикупљање понуда) на адреси: Нови Сад, Футошка 21, трећи спрат, стан 15 (канцеларија Екос).

Sale state: FINISHED
Estimated value: 35,056,900.00 RSD

Read more
Opening date: 12.01.2023,Company name: СЕМП-СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО И МАШИНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА

Продаја путем јавног надметања.

Description: Продаја правног лица путем јавног надметања.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 1,500,000.00 RSD

Read more
Opening date: 29.12.2022,Company name: ШАМОТ-СЕРВИС

Пета продаја стечајног дужника

Description: Пета продаја стечајног дужника као правног лица јавним прикупљањем понуда

Sale state: FINISHED
Estimated value: 30,230,694.00 RSD

Read more
Opening date: 29.12.2022,Company name: "БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО"

Јавно прикупљање понуда

Description:  продаја подрумског простора у згради ''кифла'' у ул. немањина бр.40 у Прибоју

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 3,501,658.00 RSD

Read more
Opening date: 28.12.2022,Company name: Задругар

Непосредна погодба

Description: 28.12.2022.године одржабна је продаја покретних ствари стечајног дужника, непосредном погодбом. За метод продаје прибављена је сагласност Одбора поверилаца

Sale state: FINISHED
Estimated value: 155,337.00 RSD

Read more
Opening date: 26.12.2022,Company name: ТОБЛЕР-СКЕЛЕ

Прва продаја јавним надметањем

Description: Продаја имовине стечајног дужника јавним надметањем и то: - Целина 1 - стан у Сремчици; - Целина 2 - залихе материјала у магацину који се налази у седишту фирме Knott autoflex yug doo Бечеј; - Целина 3 - Laser fiber cutting machine; - Целина 4 - Хала у Прешеву; машине и опрема; залихе;

Sale state: FINISHED
Estimated value: 104,007,190.00 RSD

Read more
Opening date: 22.12.2022,Company name: БМ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Продаја правног лица

Description: Продаја правног лица ЛН 2457 КО Миријево и ЛН КО 2000 Миријево

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 416,666,340.00 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014