Last database update: 27.01.2022 06:05


Sales

From: To:

Number of search results: 16,948


Opening date: 28.12.2021,Company name: ИЗДАВАЧКА КУЋА ДРАГАНИЋ

Рачун 2812-2021

Description: Продаја књига

Sale state: FINISHED
Estimated value: 209,000.00 RSD

Read more
Opening date: 28.12.2021,Company name: НЕОДОЉИВО БИЉЕ

Јавно надметање - прво

Description: Прво јавно надметање за продају комплетне имовине стечајног дужника, разврстане у 3 целине.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 2,705,700.00 RSD

Read more
Opening date: 24.12.2021,Company name: LEXIN

Јавно надметање

Description: треће јавно надметање

Sale state: FINISHED
Estimated value: 213,592,039.00 RSD

Read more
Opening date: 23.12.2021,Company name: МУЖЉАНСКИ РИТОВИ

Непосредна погодба

Description: Продаја накнадно пронађене имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе на основу сагласности дате закључком Привредног суда у Зрењанину Ст.1/2017 од 16.11.2021.године

Sale state: FINISHED
Estimated value: 6,609,132.23 RSD

Read more
Opening date: 22.12.2021,Company name: НЕЦА-ТТПП

НП7

Description: непосредна погодба под оѕнаком НП7

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 469,500.00 RSD

Read more
Opening date: 22.12.2021,Company name: СЕБ-АГРАР

Јавно надметање

Description: Јавно надметање

Sale state: FINISHED
Estimated value: 154,187,772.93 RSD

Read more
This site is best shown in IE9 or later, Google Chrome, Mozzila Firefox, Opera or Safati.
Developed by Belit d.o.o 2014