.


Sales

 
 

From: To:

Number of search results: 20,509


Sale date: 13.06.2024,Bankruptcy case name: ФАМИЛИЈА МАРКЕТ

prvo javno nadmetanje

Description: Prvo javno nadmetanje za prodaju stečajnog dužnika kao pravnog lica.

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 124,356,625.00 RSD

Read more
Sale date: 11.06.2024,Bankruptcy case name: KORZO GROUP

Прву продају стечајног дужника као правног лица након нове процене на дан 31.12.2023. године

Description: Прву продају стечајног дужника као правног лица након нове процене на дан 31.12.2023. године методом јавног надметања

Sale state: FINISHED
Estimated value: 17,176,000.00 RSD

Read more
Sale date: 10.06.2024,Bankruptcy case name: ELUPLASTIC

Продаја опреме

Description: Продаја опреме непосредном погодбом према добијеној понуди.

Sale state: FINISHED
Estimated value: 500,000.00 RSD

Read more
Sale date: 08.06.2024,Bankruptcy case name: АГРОДИВО

Друга продаја

Description: Продаја стана 98 м2 - друга продаја

Sale state: ADVERTISED
Estimated value: 18,670,104.00 RSD

Read more

Developed by Belit d.o.o 2014