Poslednje osvežavanje baze podataka: 03.02.2023 11:34


Nadzor

Donošenjem novih propisa u oblasti stečaja – Zakona o stečaju i Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, propisano je da se na postupak stručnog nadzora shodno primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Agencija u postupku stručnog nadzora izriče sledeće mere:

1) opomenu;
2) javnu opomenu;
3) novčanu kaznu;
4) oduzimanje licence.

Navedene mere izriču se rešenjem koje je konačno. Ovo rešenje dostavlja se bez odlaganja svim sudovima koji sprovode stečajne postupke, kao i odboru poverilaca u svim postupcima u kojima je imenovan stečajni upravnik kome je izrečena disciplinska mera.

Po prijemu rešenja kojim se izriče mera oduzimanja licence stečajni sudija razrešava stečajnog upravnika.

Po prijemu rešenja kojima se izriču mere opomene, javne opomene i novčane kazne, stečajni sudija može razrešiti stečajnog upravnika ili odrediti druge mere, uključujući i obavezu dobijanja posebne saglasnosti stečajnog sudije ili pisanog odobrenja odbora poverilaca za sve ili pojedine radnje koje stečajni upravnik preduzima, ako oceni da samostalno postupanje stečajnog upravnika može dovesti do oštećenja stečajne mase.

Odredbom člana 29. stav 1. Zakona o stečaju, je propisano da stečajni upravnici dostavljju Agenciji tromesečne pisane izveštaje o toku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase. Odredbom člana 29. stav 5. propisano je i to da je stečajni upravnik dužan da dostavi i završni račun Agenciji.

Lista stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski potupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti

U skladu sa članom 2. st. 4. i 6. Pravilnika o sastavu i načinu imenovanja disciplinskog veća Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, objavljuje se Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti. Sa navedene liste, slučajnim odabirom bira se jedan član i jedan zamenik člana Disciplinskog veća.

 

pdf

Lista aktivnih stečajnih upravnika protiv kojih se ne vodi disciplinski postupak i kojima nije izrečena disciplinska mera za težu povredu dužnosti

 

Portal ALSU se najbolje vidi uz pomoć pretraživača Microsoft Internet Explorer 9 ili više, i/ili najnovije verzije Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari i Opera pretraživača.
Developed by Belit d.o.o 2014