.


Документа

Закони

pdf Закон о Aгенцији за лиценцирање стечајних управника (”Сл. гласник РС” бр. 84/04, 104/2009 и 89/2015)

pdf Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 95/18)

pdf Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 44/18)

pdf Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 113/17)

pdf Закон о изменама и допунама Закона о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 83/14)

pdf Закон о стечају (”Сл. гласник РС” бр. 104/09, 99/11 – др. закон и 71/12 – одлука УС)

pdf Закон о стечајном поступку (”Сл. гласник РС” бр. 84/04)

pdf Закон о јавним Агенцијама (”Сл. гласник РС” бр. 18/05, 81/05 – испр. и 47/18)

Подзаконски акти

filemanagerПравилници

 filemanager Кодекси

filemanager Уредбе

Правни извори релевантни за стечај

У циљу ефикасног и дисперзивног информисања стручне и шире јавности на територији Републике Србије и шире, о актуелним прописима који се односе на материју стечаја, Агенција за лиценцирање стечајних управника и привредно друштво за правно информатичку и издавачку делатност “Paragraf Co” д.о.о. су закључили 30.04.2014. године протокол о пословној сарадњи. Овим протоколом између осталог омогућено је линковање ка одабраним документима из правне базе Paragraf Lex на званичној интернет презентацији (портал) Агенције.

Обрасци

Обрасци за лиценце и полагање испита:

Microsoft-Word-2013-icon Пријава за полагање испита

Microsoft-Word-2013-icon Захтев за издавање лиценце

Microsoft-Word-2013-icon Захтев за обнављање лиценце

 

Захтев за отварање налога за коришћење ЕРС-а за стечајни поступак у коме је стечајни управник именован:

Microsoft-Word-2013-icon Образац захтева

pdf Образац захтева


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik