.


Именик стечајних управника

Законом о стечају („Службени гласник РС“, број 104/09, 99/11 – др. закон, 71/12 – одлука УС, 83/14, 113/17, 44/18 и 95/18), чланом 25. прописано је да Именик стечајних управника води овлашћена организација.

Наведеним чланом 25. закона такође је прописано да се у именик стечајних управника уписују лица која су стекла лиценцу за обављање послова стечајних управника као активни стечајни управници или као неактивни стечајни управници.

У именик стечајних управника као активни стечајни управници уписују се лица која су, осим лиценце за обављање послова стечајног управника, доставила доказ о постојању обавезног осигурања од професионалне одговорности за текућу годину и која су се регистровала као предузетници или су чланови друштва лица.

У именик активних стечајних управника не може бити уписано лице које је у радном односу, осим ако је запослено код предузетника или ортачког, односно командитног друштва.

 

Листа лиценцираних стечајних управника »


Developed by Belit d.o.o 2014