.


Јавне набавке

pdf  Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки у АЛСУ

pdf  План  јавних набавки у АЛСУ 2024

 

Јавне набавке за 2023. годину
Јавне набавке за 2022. годину
Јавне набавке за 2021. годину
Јавне набавке за 2020. годину

pdf  План  јавних набавки у АЛСУ 2020 – нови закон

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво за моторна возила (деривати нафте) за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.02.2020.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара - канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2020.
до 12 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуге - чување и складиштење пословне документације за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2020.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - мобилна телефонија (утрошак импулса) за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2020.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - фиксна телефонија за потребе Агенције
ЈНУ МВ 5/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2020.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - редовно месечно одржавање хигијене пословног простора Агенције
ЈНУ МВ 6/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2020.
до 11 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - одржавање софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 7/2020
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
08.07.2020.
до 12 h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 1/2020
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке за 2019. годину

Јавне набавке

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка (отворени поступак) - набавка добара – моторна возила (путнички аутомобили) за потребе Агенције

ЈНД ОП 6/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документација

Допуне конкурсне документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.04.2019.
до 11 h

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (деривати нафте) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
21.02.2019.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара - канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.02.2019.
до 13 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - чување и складиштење пословне документације за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
11.03.2019.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - мобилна телефонија (утрошак импулса) за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.03.2019.
до 11 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - фиксна телефонија за потребе Агенције
ЈНУ МВ 5/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.03.2019.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга - Одржавање хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 7/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.05.2019.
до 13 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 8/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
12.07.2019.
до 13 h
8.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 9/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Измене и допуне конкурсне документације 1

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.08.2019.
до 11 h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - заштита имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције
ЈНУ МВ 10/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.08.2019.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 11/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
05.12.2019.
до 11 h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - софтвер за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 12/2019
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
25.12.2019.
до 12 h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 1/2019
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке за 2018. годину

pdf  План јавних набавки за 2018. годину

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни моторни бензин евро премијум BMB 95 и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.02.2018.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.2.2018.
до 13 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018.
до 11 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.3.2018.
до 11 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
26.3.2018.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
19.04.2018.
до 10 h
7.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6а/2018 поновљени поступак
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.05.2018.
до 12 h
8.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Одржавање хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 8/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Одлука о измени уговора
16.05.2018.
до 13 h
9.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гуме са пратећим услугама за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 9/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.05.2018.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање рачунарског софтвера ЕРС и РБМС Агенције ЈНУ МВ 10/2018Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.07.2018.
до 13 h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 11/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.08.2018.
до 12 h
12.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 12/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.09.2018.
до 12 h
13.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 13/2018
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка јавне набавке
11.12.2018.
до 12 h
14.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 13а/2018 - поновни поступак
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.12.2018.
до 12 h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 2/2018
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ
ЈН П 1/2018
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке за 2017. годину

pdf  План јавних набавки за 2017. годину

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво (безоловни бензин и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 1/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене конкурсне документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
22.02.2017.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Појашњење конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
02.03.2017.
до 13h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – фиксне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 3/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
20.03.2017.
до 12h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – мобилне телефоније за потребе Агенције
ЈНУ МВ 4/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
23.03.2017.
до 10h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције
ЈНУ МВ 5/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Исправка конкурсне документације

Питања и одговори

Одлука о додели уговора за Партију 1

Одлука о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о обустави поступка за Партију 2

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1
23.03.2017.
до 12h
6.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање (сервисирање и поправка) возила Агенције ЈНУ МВ 5/2017 - поновљени поступак за Партију број 2Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
24.04.2017.
до 12h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – одржавање хигијене пословног простора Агенције ЈНУ МВ 6/2017Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.05.2017.
до 13h
8.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гуме са пратећим услугама за возила Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ-8/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
06.06.2017.
до 12h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - одржавање рачунарског софтвера ЕРС и РБМС
ЈНУ МВ 9/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.07.2017.
до 12h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 10/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори

Обавештење о продужењу рока

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
04.08.2017.
до 12h
11.Јавна набавка мале вредности - набавка добара - рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 11/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
30.08.2017.
до 12h
12.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 12/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
01.09.2017.
до 12h
13.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Систематски преглед запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 13/2017
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка
31.10.2017.
до 12h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ
ЈН П 1/2017
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање књиговодственог програма АЛСУ
ЈН П 2/2017
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке за 2016. годину

Microsoft-Word-2013-icon  План јавних набавки за 2016. годину

 
Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције
ЈНД ОП- 3/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Измене и допуне конкурсне документације

Питања и одговори 2

Питања и одговори 3

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
14.07.2016.
до 12 h

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – горива (безоловни бензин и евро дизел) за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 2/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oбавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда

Oдлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.02.2016.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал
ЈНД МВ 1/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
17.02.2016.
до 10 h
3.Јавна набавка мале вредности – услуге одржавања возила Агенције
ЈНУ МВ 3/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда - 15.03.2016.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2016.
до 10 h
4.Јавна набавка мале вредности – услуге мобилне телефоније за кориснике запослене код Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 4/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за достављање понуда

Обавештење о измени конкурсне документације - Образац VIII Модел уговора - пречишћен текст

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
18.03.2016.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – услуге одржавања хигијене пословног простора Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 5/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
09.05.2016.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – услуга одржавања софтвера ЕРС и РБМС Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 6/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
13.06.2016.
до 12 h
7.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – софтвер за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНД МВ 7/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 1

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.07.2016.
до 12 h
8.Јавна набавка мале вредности – набавка услуга – Телекомуникационе услуге интернета за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 8/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
19.08.2016.
до 12 h
9.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга заштите имовине и физичко техничко обезбеђење за потребе Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 9/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
29.08.2016.
до 12 h
10.Јавна набавка мале вредности - набавка услуга - Услуга систематског прегледа запослених у Агенцији за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 11/2016
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
07.10.2016.
до 12 h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН услуге одржавања књиговодственог програма АЛСУ

ЈН П 2/2016
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ

ЈН П 1/2016
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке за 2015. годину

Microsoft-Word-2013-icon  План јавних набавки за 2015. годину

Microsoft-Word-2013-icon  Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2015. годину

 

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка (отворени поступак) услуга – одржавање софтвера ЕРС и РБМС

ЈН ОП 1/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
16.06.2015.
до12 h

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – услуге мобилне телефоније за кориснике запослене код Агенције за лиценцирање стечајних управника
ЈНУ МВ 1/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору
12.03.2015.
до 12 h
2.Јавна набавка мале вредности – услуга редовног месечног одржавања хигијене пословног простора Агенције
ЈН МВ 2/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору
12.05.2015.
до 12 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал
ЈНД МВ 3/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
14.05.2015.
до 12 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари и рачунарска опрема за потребе Агенције
ЈНД МВ 4/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору
10.06.2015.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво евро дизел за моторна возила за потребе Агенције
ЈНД МВ 5/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
25.06.2015.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – услуге заштите имовине и физичко-техничког обезбеђења за потребе Агенције
ЈНУ МВ 6/2015
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
27.08.2015.
до 12 h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН услуге одржавања књиговодственог програма АЛСУ

ЈН П 3/2015
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – закуп непокретности – пословни простор АЛСУ


ЈН П 4/2015
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
3.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ

ЈН П 2/2015
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
Јавне набавке за 2014. годину

Microsoft-Word-2013-icon  План јавних набавки за 2014. годину

Microsoft-Word-2013-icon  Извештај о извршењу плана јавних набавки за 2014. годину

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка (отворени поступак) услуга – одржавање софтвера ЕРС и РБМС

ЈН ОП 2/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
16.06.2014.
до12 h

 

Јавне набавке мале вредности

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – потрошни канцеларијски материјал
ЈНД МВ 1/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
07.05.2014.
до10 h
2.Јавна набавка мале вредности – услуга редовног месечног одржавања хигијене пословног простора Агенције
ЈН МВ 2/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
08.05.2014.
до 10 h
3.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – гориво евро дизел за моторна возила за потребе Агенције

ЈНД МВ 4/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
23.05.2014.
до 10 h
4.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – рачунари у рачунарска опрема за потребе Агенције
ЈНД МВ 5/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору
25.08.2014.
до 12 h
5.Јавна набавка мале вредности – набавка добара – апликативни софтвери за потребе Агенције
ЈНД МВ 6/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори

Обавештење о закљученом уговору
26.08.2014.
до 12 h
6.Јавна набавка мале вредности – услуге заштите имовине и физичко-техничког обезбеђења за потребе Агенције
ЈНД МВ 8/2014
Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
29.08.2014.
до 12 h
7.Јавна набавка мале вредности – услуге штампања материјала за потребе Агенције ЈНУ МВ 7/2014Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору
22.09.2014.
до 12 h

 

Јавне набавке у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Р.
бр.
Назив јавне набавкеДокументацијаРок за достављање
понуда
1.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга – одржавање рачунарског софтвера АЛСУ

ЈН П 1/2014
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
2.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда – закуп непокретности – пословни простор АЛСУ

ЈН П 2/2014
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Обавештење о измени конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору
3.Јавна набавка у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за ЈН услуге одржавања књиговодственог програма АЛСУ

ЈН П 3/2014
Обавештење о покретању поступка

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik