.


ЕРС

Систем за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС (од енглеског Electronic Reporting System) је свеобухватни информациони систем за вођење стечајног поступка. Намењен је стечајним управницима и у потпуности развијан у складу са правним оквиром и потребама корисника, тако да се у ЕРС-у могу водити поступци како по Закону о стечајном поступку, тако и по Закону о стечају. ЕРС је омогућио стандардизацију у поступању, уједначавање праксе стечајних управника и аутоматизацију чиме је убрзано и олакшано вођење стечајног поступка. ЕРС се званично користи од 21.09.2009. године и сви стечајни управници су у обавези да у стечајним поступцима који су отворени након овог датума, месечне извештаје достављају АЛСУ електронским путем, коришћењем ЕРС система.

Отварање налога за коришћење система

Стечајни управник који је стекао сертификат о показаном захтеваном нивоу знања и који је обучен за рад на систему за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) потребно је да поднесе:

  • (Уколико већ није додељено корисничко име) Захтев АЛСУ ради добијања корисничког имена и шифре, неопходних за приступ систему и његово коришћење. Потребно је да захтев садржи име, презиме, број лиценце и валидну е-маил адресу, односно за асистенте име, презиме и валидну е-маил адресу
  • Решење о отварању стечајног поступка или решење о именовању стечајног управника у стечајном поступку
  • Захтев за отварање налога за коришћење Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) за сваки стечајни поступак у коме је стечајни управник именован и у коме поступа.

Microsoft-Word-2013-icon  Образац захтева

pdf  Образац захтева

  • Доказ о уплати накнаде за коришћење Система за аутоматизовано вођење стечајних поступака и електронско извештавање (ЕРС) по тарифном броју 4

Захтеви се шаљу електронском поштом на адресу:

Подаци за уплату накнаде по тарифном броју 4:

  • Број рачуна: 840-1069668-78
  • Позив на број: 218414 и број лиценце стечајног  управника
  • Сврха плаћања: Тарифни број 4 – за коришћење ЕРС-а

ers_banner_cir                      ers_banner_test_cir

Developed by Belit d.o.o 2014