Последње освежавање базе података: 02.07.2022 02:51


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 58.696


Извештај за период : Април - Јун -2022


Предузеће за градјевинарство,трговину и услуге АРХИТЕКТОН друштво са ограниченом одговорношћу Нови Сад, Петра Драпшина 22

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст.773/2011, Стечајни управник: Nebojsa Bajić, ПИБ: 111354668, Матични број: 27007902, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2022


DUNAVEXPORT друштво са ограниченом одговорношћу за промет на велико и мало и услуге, Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 3/2022, Стечајни управник: Дервиша Драгић, ПИБ: 102153379, Матични број: 08179042, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2022


TURKULOV KNOW-HOW, предузеће за пројект менаџмент, консалтинг и инжињеринг доо Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 110/2021, Стечајни управник: Дервиша Драгић, ПИБ: 101650062, Матични број: 08756538, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014