Последње освежавање базе података: 19.05.2021 03:14


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 51.200


Извештај за период : Јануар - Март -2021


Матично друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет НИНИ ДОО Ниш - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: Ст. 34/2019, Стечајни управник: Горан Пауновић, ПИБ: 100336769, Матични број: 07574851, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2021


ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ СРЕМ-ЕXПРЕС АД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, БУЛЕВАР КОНСТАНТИНА ВЕЛИКОГ 98

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 2. Ст.21/2011, Стечајни управник: Весна Вуковић, ПИБ: 100789841, Матични број: 08112916, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јануар - Март -2021


ПАЛИЋ ДОО ЗА ТУРИЗАМ, ХОТЕЛИЈЕРСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО СУБОТИЦА, ЂУРЕ ЂАКОВИЋА 1А

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.566/2010, Стечајни управник: Владимир Жужић, ПИБ: 100845279, Матични број: 08106070, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2021


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА СТУДИЈЕ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ ХИДРОПРОМЕТ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО, БЕОГРАД (ВРАЧАР) - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 5.Ст-122/2014, Стечајни управник: Марина Глигоријевић, ПИБ: 100155013, Матични број: 17082566, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014