Последње освежавање базе података: 27.02.2021 09:01


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 49.303


Извештај за период : Јул - Септембар -2020


КГХ ДОО производно-монтажерско-трговинско, Крагујевац - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Ст. 328/2012, Стечајни управник: Живан Јовановић, ПИБ: 108582740, Матични број: 27002382, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Април - Јун -2020


КГХ ДОО производно-монтажерско-трговинско, Крагујевац - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Ст. 328/2012, Стечајни управник: Живан Јовановић, ПИБ: 108582740, Матични број: 27002382, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


КГХ ДОО производно-монтажерско-трговинско, Крагујевац - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Ст. 328/2012, Стечајни управник: Живан Јовановић, ПИБ: 108582740, Матични број: 27002382, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


Друштво са ограниченом одговорношћу ГРАДИТЕЉ Параћин - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 40/2016, Стечајни управник: Живан Јовановић, ПИБ: 112197154, Матични број: 27009638, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


НВМ БЕТОН-ИЗГРАДЊА друштво са ограниченом одговорношћу Бор - у стечају

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: Ст 11/20, Стечајни управник: Ранко Милетић, ПИБ: 110026296, Матични број: 21286907, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


Деоничко друштво у друштвеној својини за делатност управљања, стицања и располагања хартија од вредности холдинг корпорација ШАМОТ РУДНИЦИ И ИНДУСТРИЈА ШАМОТА, Аранђеловац - у стечају

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст. 3/2016, Стечајни управник: , ПИБ: 100766593, Матични број: 07114168, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


ВАЉЕВО ПУТ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДЊУ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА НИСКОГРАДЊЕ ВАЉЕВО - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр.17/15, Стечајни управник: , ПИБ: 100067755, Матични број: 07135998, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014