.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 70.480


Извештај за период : Октобар - Децембар -2023


АГРО ЗОНА друштво са ограниченом одговорношћу за унутрашњу и спољну трговину Селеуш - у стечају

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст. 20/2023, Стечајни управник: Бојан Милетић, ПИБ: 109488724, Матични број: 21192422, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2023


METALIJA EXPORT IMPORT предузеће за производњу и трговину доо Београд (Палилула) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 1. Ст 154/2023, Стечајни управник: Бранко Мијанац, ПИБ: 101726777, Матични број: 07918275, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2024


Привредно друштво АД за путеве ВОЈВОДИНАПУТ- ЗРЕЊАНИН, Зрењанин - СТЕЧАЈНА МАСА

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: Ст. 13/2021, Стечајни управник: Слободан Сударов, ПИБ: 112741443, Матични број: 27010989 , Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2023


ХИДРОЕНЕРГЕТИКА ДОО за производњу електричне енергије, пројектовање и инжењеринг Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 10 Ст 296/2019, Стечајни управник: Нада Мекић, ПИБ: 100836001, Матични број: 09262709, Статус стечајног поступка: Закључен


Developed by Belit d.o.o 2014