Последње освежавање базе података: 25.01.2021 05:25


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 48.833


Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


СТАМБЕНА ЗАДРУГА РАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ ТЕХНИЧАР НОВИ САД, МАКСИМА ГОРКОГ 1А - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст.213/2010, Стечајни управник: Нинослав Шимић, ПИБ: 109758065, Матични број: 27004903, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


Пољопривредно добро ХАЛАС ЈОЖЕФ друштво са ограниченом одговорношћу Ада - у стечају

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 25/2019, Стечајни управник: Мирослав Доко, ПИБ: 101092091, Матични број: 08220298, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


АД ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ МАШИНА, МЕТАЛНИХ, ГРАЂЕВИНСКИХ И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЈА, ДЕЛОВА ЗА ШИНСКА ВОЗИЛА И РУДАРСКУ ОПРЕМУ ЧЕЛИК, ЖИТОРАЂА

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2. Ст.704/2012, Стечајни управник: Горан Пауновић, ПИБ: 108823884, Матични број: 27003087, Статус стечајног поступка: 

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ПРОМЕТ И УСЛУГЕ МИЛОВИЋ ПОЖЕГА, КЊАЗА МИЛОША 133

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 3.Ст.129/2011, Стечајни управник: Петрашин Василић, ПИБ: 111240289, Матични број: 27007694, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ ПОБЕДА ВЛАДИМИРОВАЦ, ЈНА 2

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: Ст.38/2011, Стечајни управник: Милорад Ћук, ПИБ: 101086941, Матични број: 08047588, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ WUNDER Д.О.О НИШ - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 2.Ст.57/2015, Стечајни управник: Горан Пауновић, ПИБ: 111672539, Матични број: 27008470, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2020


АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ТАМИШ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ И ФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТ ПАНЧЕВО, ТРГ КРАЉА ПЕТРА И 6

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст.306/2011, Стечајни управник: Милорад Ћук, ПИБ: 101058533, Матични број: 08246076, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014