.


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 73.671


Извештај за период : Април - Јун -2024


ДОО за пружање услуга превоза робе и путника ЛИДЕР ТРАНС-ТРАДЕ Александровац - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 3. Ст. 9/2024, Стечајни управник: Петар Вуловић, ПИБ: 104200648, Матични број: 20109289, Статус стечајног поступка: У току


Developed by Belit d.o.o 2014