Последње освежавање базе података: 22.10.2021 08:02


Квартални извештаји

Број резултата претраге: 54.041


Извештај за период : Јул - Септембар -2021


Друштво са ограниченом одговорношћу НЕОДОЉИВО БИЉЕ Суботица - У СТЕЧАЈУ

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.44/2019, Стечајни управник: Милан Мишчевић, ПИБ: 108411250, Матични број: 20994398, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2021


Привредно друштво за производњу ал и пвц прозора, врата и фасада ELUPLASTIC ДОО Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 7 Ст. 129/2016, Стечајни управник: Михајло Гаћеша, ПИБ: 100062930, Матични број: 17202154, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2021


ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА КАРЛОВЧИЋ КАРЛОВЧИЋ, ПАЋАНОВАЧКА 2

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: Ст.153/2010, Стечајни управник: Данијела Пухаловић, ПИБ: 101510758, Матични број: 08696926, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2021


UNIHEMKOM PHARMA друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге Нови Сад - у стечају

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 50/2016, Стечајни управник: Дејан Томашевић, ПИБ: 105641977, Матични број: 20428660, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2021


Предузеће за пројектовање ентеријера и дизајн KALIOPA DESIGN ДОО, Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 4. Ст. 164/2020, Стечајни управник: Жарко Поповић, ПИБ: 104595660, Матични број: 20194715, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2021


БОЖУР ИНЖЕЊЕРИНГ предузеће за урбанизам пројектовање консалтинг и инжењеринг ДОО, Београд (Нови Београд)

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3-СТ-163/2013, Стечајни управник: Мироска Радовић, ПИБ: 100394961, Матични број: 17235346, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јул - Септембар -2021


КОНЦЕРН ФАРМАКОМ М.Б. друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и промет Шабац

Суд: Привредни суд у Ваљеву, Број судског решења: Ст.бр. 33/14, Стечајни управник: Стојанка Филипић, ПИБ: 100111486, Матични број: 17184865, Статус стечајног поступка: У току

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014