Последње освежавање базе података: 24.03.2023 01:23


Квартални извештаји

Агенција за лиценцирање стечајних управника, у складу са одредбама члана 29. став 3. Закона о стечају, на свом порталу објављује извештаје стечајних управника о току стечајног поступка и о стању стечајне масе. Стечајни управници достављају Агенцији извештаје путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Број резултата претраге: 63.830


Извештај за период : Октобар - Децембар -2022


Привредно друштво за производњу, трговину и услуге ХАМАН доо Обреновац - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6 Ст 243/2021, Стечајни управник: Жарко Поповић, ПИБ: 107609706, Матични број: 20835893, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Јул - Септембар -2022


Друштво за промет роба и услуга VENTUS MEDICAL доо Београд (Нови Београд) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 10 Ст 141/2021, Стечајни управник: Жарко Поповић, ПИБ: 106387062, Матични број: 20590815, Статус стечајног поступка: Закључен

Извештај за период : Октобар - Децембар -2022


Привредно друштво HERA PLUS доо за производњу, трговину и услуге, Горња Трнава - у стечају

Суд: Привредни суд у Нишу, Број судског решења: 1. Ст. 32/2022, Стечајни управник: Зоран Мартиновић, ПИБ: 106137716, Матични број: 20540958, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Октобар - Децембар -2022


ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ МИП-ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО ЋУПРИЈА, КНЕЗА МИЛОША 202

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: Бр.1.Ст.660/2011, Стечајни управник: , ПИБ: 101530568 , Матични број: 07840322, Статус стечајног поступка: У току

Извештај за период : Јануар - Март -2022


Друштво за електроенергетику и ваздухопловну технику MINELINŽENJERING - EVING ДОО Београд (Савски Венац) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6 Ст 182/2020, Стечајни управник: Маријана Читаковић, ПИБ: 100125102, Матични број: 07508344, Статус стечајног поступка: Закључен

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014