Последње освежавање базе података: 26.03.2023 05:42


Чланови дисциплинског већа

На основу члана 3. Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа  заведеног под бројем И-01-129/2010-7 дана 26. фебруара 2010. године (И број: 01-1728/2011-04 од 23. септембра 2011. године, И број: 01-1991/2011 од 6. октобра 2011. године, И број: 01-765/2013-02 од 13. септембра 2013. године, И број: 01-1031/2013 од 3. децембра 2013. године, И број: 01-54/2015-03 од 16. јануара 2015. године) Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника је дана 28. фебруара 2022. године донео Решење о именовању Дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника, на период од 1.3.2022. године до 28.2.2023. године, у следећем саставу:

  1. Члан дисциплинског већа, Александар Самуиловић, дипломирани правник, Министарство привреде, врши дужност председника дисциплинског већа;
  2. Члан дисциплинског већа, Луција Дујовић, дипломирани правник, Министарство привреде, у одсутности Александра Самуиловића,  врши дужност председника дисциплинског већа;
  3. Члан дисциплинског већа, Урош Лековић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  4. Члан дисциплинског већа, Тијана Поповић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  5. Члан дисциплинског већа, Радинка Вјештица, дипломиирани економиста, лиценцирани стечајни управник.

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа Александра Самуиловића или Луције Дујовић из Министарства привреде,  именује се њихов  заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Александра Живковић Јакшић, дипломирани правник, Министарство привреде;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Бранислава Стојановић, дипломирани правник, Министарство привреде;

У случају спречености било којег од чланова дисциплинског већа  Уроша Лековића или Тијане Поповић из Агенције за лиценцирање стечајних управника, именују се њихови заменици:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Вељко Радуловић, дипломирани економиста, Агенција за лиценцирање стечајних управника;
  2. Заменик члана дисциплинског већа, Сања Џаковић, дипломирани правник, Агенција за лиценцирање стечајних управника.

У случају спречености члана дисциплинског већа Радинке Вјештице, лиценцираног стечајног управника, именује се њен заменик:

  1. Заменик члана дисциплинског већа, Радиша Шулић, факултет безбедности, лиценцирани стечајни управник.
Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014