.


Чланови дисциплинског већа

На основу члана 3. Правилника о саставу и начину именовања дисциплинског већа, заведеног под бројем I број: 01-129/2010-7 од 26. фебруара 2010. године са изменама и допунама I број: 01-1728//2011-04 од 23. септембра 2011. године, I број: 01-1991/2011 од 6. октобра 2011. године, I број: 01-765//2013-02 од 13. септембра 2013. године, I број: 01-1031//2013 од 3. децембра 2013. године, I број: 01-54/2015 – 03 од 16. јануара 2015. године и I број: 01-322/2023 од 02. марта 2023. године (у даљем тексту: Правилник), Управни одбор Агенције за лиценцирање стечајних управника, дана 21. априла 2023. године, донео је Решење о именовању дисциплинског већа Агенције за лиценцирање стечајних управника на период од 22. априла 2023. године до 28. фебруара 2024. године, у следећем саставу, и то:

  1. Александар Самуиловић, председник дисциплинског већа, по предлогу директора Агенције за лиценцирање стечајних управника;
  2. Урош Лековић, члан дисциплинског већа, по предлогу директора Агенције за лиценцирање стечајних управника;
  3. Немања Шалипуровић, лиценцирани стечајни управник, члан дисциплинског већа.

У случају спречености председника дисциплинског већа Александра Самуиловића да присуствује седницама дисциплинског већа, на предлог директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, именује се његов заменик:

  1. Луција Дујовић.

У случају спречености члана дисциплинског већа Уроша Лековића да присуствује седницама дисциплинског већа, на предлог директора Агенције за лиценцирање стечајних управника, именује се његов заменик:

  1. Тијана Поповић.

У случају спречености члана дисциплинског већа да присуствује седницама дисциплинског већа, и то Немање Шалипуровића, лиценцираног стечајног управника, именује се његов заменик:

  1. Предраг Рафаиловић, лиценцирани стечајни управник.

Developed by Belit d.o.o 2014