.


Конкурси за запошљавање

konkurs

 

Чланом 34а Закона о јавним Агенцијама (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2005, 81/2005 – испр. и 47/2018) прописано је да се радни однос на неодређено време у јавној агенцији заснива  након спроведеног јавног конкурса који спроводи конкурсна комисија, сходном применом одредаба овог закона које се односе на јавни конкурс директора.

Microsoft-Word-2013-icon

  Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу

 

Архива јавних конкурса
Датум објаве: 27. октобар 2023.

Microsoft-Word-2013-icon

 Јавни конкурс за именовање директора Агенције за лиценцирање стечајних управника

 

Датум објаве: 15. септембар 2023.

Microsoft-Word-2013-icon

 Радно место саветник за послове финансија у Центру за финансије

Microsoft-Word-2013-icon

 Радно место помоћник руководиоца пројекта у Центру за стечај

 

Датум објаве: 28. новембар 2022.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћник руководиоца пројекта у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место књиговођа – контиста у Центру за финансије

 

Датум објаве: 18. мај 2022.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место правни саветник у Центру за стечај

 

Датум објаве: 11. август 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место правни саветник у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћника руководиоца пројекта у Центру за стечај

 

Датум објаве: 29. јануар 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место правни саветник у Центру за стечај

 

Датум објаве: 22. јануар 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место руководиоца пројекта (виши) у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћника руководиоца пројекта у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место референта у Одељењу за опште послове Центра за опште послове и људске ресурсе

 

Датум објаве: 04. децембар 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћника руководиоца пројекта у Центру за стечај

 

Датум објаве: 05. јул 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место самосталног стручног сарадника за послове стечаја у Центру за стечај

 

Датум објаве: 14. фебруар 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место интерног ревизора као самосталног извршиоца ван свих унутрашњих организационих јединица

Developed by Belit d.o.o 2014