.


Конкурси за запошљавање

konkurs

 

Чланом 34а Закона о јавним Агенцијама (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2005, 81/2005 – испр. и 47/2018) прописано је да се радни однос на неодређено време у јавној агенцији заснива  након спроведеног јавног конкурса који спроводи конкурсна комисија, сходном применом одредаба овог закона које се односе на јавни конкурс директора.

Microsoft-Word-2013-icon

  Изјава о сагласности за прикупљање података на јавном конкурсу

 

Актуелни јавни конкурси

15.11.2023. године

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс за именовање директора Агенције за лиценцирање стечајних управника истекао је дана 13. новембра 2023. године.

Пријаве су доставила два кандидата, и то:

  1. Кандидат под шифром I-01-1369/2023-2
  2. Кандидат под шифром I-01-1369/2023-3

 

Датум објаве: 27. октобар 2023.

Microsoft-Word-2013-icon

 Јавни конкурс за именовање директора Агенције за лиценцирање стечајних управника
Архива јавних конкурса
Датум објаве: 15. септембар 2023.

Microsoft-Word-2013-icon

 Радно место саветник за послове финансија у Центру за финансије

Microsoft-Word-2013-icon

 Радно место помоћник руководиоца пројекта у Центру за стечај

 

Датум објаве: 28. новембар 2022.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћник руководиоца пројекта у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место књиговођа – контиста у Центру за финансије

 

Датум објаве: 18. мај 2022.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место правни саветник у Центру за стечај

 

Датум објаве: 11. август 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место правни саветник у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћника руководиоца пројекта у Центру за стечај

 

Датум објаве: 29. јануар 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место правни саветник у Центру за стечај

 

Датум објаве: 22. јануар 2021.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место руководиоца пројекта (виши) у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћника руководиоца пројекта у Центру за стечај

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место референта у Одељењу за опште послове Центра за опште послове и људске ресурсе

 

Датум објаве: 04. децембар 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место помоћника руководиоца пројекта у Центру за стечај

 

Датум објаве: 05. јул 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место самосталног стручног сарадника за послове стечаја у Центру за стечај

 

Датум објаве: 14. фебруар 2019.

Microsoft-Word-2013-icon

  Радно место интерног ревизора као самосталног извршиоца ван свих унутрашњих организационих јединица

Developed by Belit d.o.o 2014