.


Обука за ЕРС

Дана 21.9.2009. године, у циљу модернизације стечајног система у Србији, Агенција за лиценцирање стечајних управника у сарадњи са УСАИД/БЕС, увела је коришћење ЕРС система (Electronic Reporting System) – новог информационог система за стечајне управнике који ће омогућити аутоматизовано вођење стечајних предмета који генеришу све извештаје прописане законом, као обавезан начин извештавања Агенције.

На овај начин успостављен је нов и савремен начин пословања, повећана ефикасност и јавност у вођењу стечајних поступака, чиме се омогућава уједначавање праксе стечајних управника и аутоматизовање већине административних радњи неопходних у вођењу стечајних поступака.

Током година рада ЕРС система, Агенција и УСАИД спровели су обуке инструктора обуке за коришћење ЕРС-а, као и бројне обуке стечајних управника и асистената стечајних управника. Објављен је и Приручник за коришћење ЕРС-а.

Од 2010. године, обука стечајних управника редовно се спроводи и кроз полагање стручног испита за стечајне управнике, као обавезан део испита.

Од 2014. године, Агенција је увела и праксу периодичног обучавања асистената стечајних управника.


Галерија слика


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik