Последње освежавање базе података: 26.03.2023 06:32


Статистика

I) БРОЈ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА ПО ПРИВРЕДНОМ СУДУ

Број лиценцираних стечајних управника у Републици Србији, на дан 31.08.2021. године, је 337.

По територијалној надлежности Привредних судова у Републици Србији:

II) ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Издавање, обнављање и одузимање лиценце за обављање послова стечајног управника је један од важних поверених послова које по Закону о агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ 84/04,  104/09 и 89/15), обавља Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

Прве лиценце уручене су 21.09.2005. године.

Издато лиценци по годинама:

III) ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ

Лиценца се обнавља на захтев стечајног управника, ако је стечајни управник савесно обављао послове у складу са законом, националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике, сходно члану 24. Закона о стечају.

Обновљено лиценци по годинама:

IV) ЛИСТА АКТИВНИХ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА

Од 01.07.2010. године, сходно члану 25. став 3. Закона о стечају, Агенција води Листу активних управника коју сваког месеца од 01-03. у месецу, доставља свим Привредним судовима.

На листи активних управника, закључно са 31.08.2021. године је 305 стечајна управника.

Листа активних стечајних управника

 

Портал АЛСУ се најбоље види уз помоћ претраживача Microsoft Explorer 9 или више, и/или најновије верзије Mozzila Firefox, Google Chrome, Safari и Opera претраживача.
Developed by Belit d.o.o 2014