.


Статистика

Број лиценцираних стечајних управника по привредним судовима

Број лиценцираних стечајних управника у Републици Србији, на дан 09.05.2024. године, је 288.

По територијалној надлежности Привредних судова у Републици Србији:

Издавање лиценце

Издавање, обнављање и одузимање лиценце за обављање послова стечајног управника је један од важних поверених послова које по Закону о агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ 84/04,  104/09 и 89/15), обавља Агенција за лиценцирање стечајних управника (у даљем тексту: Агенција).

Прве лиценце уручене су 21.09.2005. године.

Обнављање лиценце

Лиценца се обнавља на захтев стечајног управника, ако је стечајни управник савесно обављао послове у складу са законом, националним стандардима за управљање стечајном масом и кодексом етике, сходно члану 24. Закона о стечају.

Листа активних стечајних управника

Од 01.07.2010. године, сходно члану 25. став 3. Закона о стечају, Агенција води Листу активних управника коју сваког месеца од 01-03. у месецу, доставља свим привредним судовима.

На листи активних управника, закључно са 09.05.2024. године је 256 стечајна управника.

Листа активних стечајних управника


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik