.


Припремна настава

На основу члана 3. став 1. тачка 2. Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника (”Сл. гласник РС”, бр. 84/04), Агенција је једино и искључиво овлашћена да организује и спроводи стручни испит за стечајног управника.

О времену одржавања семинара за припремну наставу за полагање стручног испита за стечајног управника у организацији Агенције и других образовних институција, кандидати ће бити благовремено обавештени преко средстава јавног информисања и сајта Агенције.

Напомена: учешће на семинарима које буду организовале самостално разне друге институције оставља се кандидатима на избор уз напомену да исти нису обавезни предуслов за излазак на испит.


Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik