.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.618


Датум отварања: 18.09.2023

Друштво са ограниченом одговорношћу MVM-TRADE инжењеринг и трговина на велико и мало Буковац

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 50/2023, Стечајни управник: Јадранка Гулан, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Брњица 2, Град: Буковац, ПИБ: 104058027, Матични број: 20077808, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 14.09.2023

LADY BEAUTY CENTAR WEST 65 доо Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 57/2023, Стечајни управник: Јадранка Гулан, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Стевана Мусића 18, Град: Нови Сад, ПИБ: 113200986, Матични број: 21822639, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 12.09.2023

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и услуге ЦИЦА МАЦА ЛТД Крагујевац

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст. 20/23, Стечајни управник: Драган Давидовић, Општина: Крагујевац - град, Адреса: ДР Зорана Ђинђића 10/8, Град: Крагујевац, ПИБ: 106593664, Матични број: 20639261, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 12.09.2023

Привредно друштво за производњу и трговину JEANCI SERBIA доо Лесковац

Суд: Привредни суд у Лесковцу, Број судског решења: 5. Ст. 14/2023, Стечајни управник: Дејан Петковић, Општина: Лесковац - град, Адреса: Текстилна 46, Град: Лесковац, ПИБ: 106869736, Матични број: 20696460, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 04.09.2023

CENTRAL BEER PUB доо Београд-Нови Београд - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 6 Ст 95/2023, Стечајни управник: Божидар Васиљевић, Општина: Београд-Нови Београд, Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 106А, Град: Београд, ПИБ: 110240337, Матични број: 21322709, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 31.08.2023

ЦАКИЋ ИНЖЕЊЕРИНГ доо Нови Сад - у стечају

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 63/2023, Стечајни управник: Јасмина Машуловић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Слободана Бајића 7, Град: Нови Сад, ПИБ: 104772913, Матични број: 20228954, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.08.2023

ВИТЛОТРАНС ММС доо Александровац - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 2. Ст. 22/2023, Стечајни управник: Мирко Петровић, Општина: Александровац, Адреса: Велика Врбница ББ, Град: Александровац, ПИБ: 111276415, Матични број: 21453790, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.08.2023

PASTRY ART предузеће за производњу, трговину и услуге доо Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 58/2023, Стечајни управник: Нинослав Шимић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Которска 1, Град: Нови Сад, ПИБ: 108352059, Матични број: 20981610, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.08.2023

ВИВИДИА ПЛУС доо Кула - у стечају

Суд: Привредни суд у Сомбору, Број судског решења: Ст 10/23, Стечајни управник: Рајо Ерић, Општина: Кула, Адреса: Братства јединства 89, Град: КУЛА, ПИБ: 106834375, Матични број: 20689692, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 25.08.2023

Предузеће за производњу промет и пословне услуге VBC OK SAN доо Вршац - у стечају

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст. 16/2023, Стечајни управник: Иван Репак, Општина: Вршац, Адреса: Сремска 94, Град: Вршац, ПИБ: 100593847, Матични број: 08299617, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014