.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.809


Датум отварања: 28.02.2024

ВСД-АГРО друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривреду, производњу, трговину и услуге Београд

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 9/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Београд-Савски Венац, Адреса: Ломина 5, Град: Београд, ПИБ: 103143026, Матични број: 08791791, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 27.02.2024

BLUE VERDE доо Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 14/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Нови Сад - град, Адреса: ДР Светислава Касапиновића 2, Град: Нови Сад, ПИБ: 113534000, Матични број: 21884430, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 22.02.2024

FRATELLI S 2017 доо Суботица

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 1/2024, Стечајни управник: Рудолф Шарњаи, Општина: Суботица - град, Адреса: Лошињска 24, Град: Суботица, ПИБ: 110128304, Матични број: 21303011, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 21.02.2024

ДОО М.Т.С. КОМЕРЦ за производњу и промет Силбаш

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 11/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Бачка Паланка, Адреса: Петра Драпшина 70, Град: Силбаш, ПИБ: 101922587, Матични број: 08735255, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 21.02.2024

Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу, трговину и пружање услуга LASER TRADE, Зајечар

Суд: Привредни суд у Зајечару, Број судског решења: 9 Ст. 2/2024, Стечајни управник: Маја Јовановић, Општина: Зајечар - град, Адреса: Љубе Нешића 88 А, Град: Зајечар, ПИБ: 100576397, Матични број: 17301420, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 20.02.2024

ALPINA DRINK доо Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 3/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Симеона Пишчевића 21, Град: Нови Сад, ПИБ: 111572525, Матични број: 21504203, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 20.02.2024

ЗЕНЕКС доо за производњу,трговину и услуге Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 4. Ст. 6/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Максима Горког 26, Град: Нови Сад, ПИБ: 101699906, Матични број: 08296316, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 20.02.2024

Предузеће за графичке услуге и промет на велико ГРАФОПРОМЕТ доо Параћин

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 1. Ст. 4/2024, Стечајни управник: Драган Давидовић, Општина: Параћин, Адреса: Иве од Семберије 14, Град: Параћин, ПИБ: 100875969, Матични број: 07393784, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 19.02.2024

ГП 200 д.о.о. Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 10/2024, Стечајни управник: Дејан Ерак, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Темерински пут 44, Град: Нови Сад, ПИБ: 100016745, Матични број: 08199990, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 14.02.2024

Привредно друштво за производњу, транспорт, трговину и откуп експорт-импорт ЈУГПРОМ доо, Београд-Палилула

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3. Ст-21/2024, Стечајни управник: Драги Стевановић, Општина: Београд-Палилула, Адреса: ДР Драге Љочић 4, Град: Београд, ПИБ: 101909967, Матични број: 07968167, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014