.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.798


Датум отварања: 21.02.2024

ДОО М.Т.С. КОМЕРЦ за производњу и промет Силбаш

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 11/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Бачка Паланка, Адреса: Петра Драпшина 70, Град: Силбаш, ПИБ: 101922587, Матични број: 08735255, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 20.02.2024

ALPINA DRINK доо Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 1. Ст. 3/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Симеона Пишчевића 21, Град: Нови Сад, ПИБ: 111572525, Матични број: 21504203, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 20.02.2024

ЗЕНЕКС доо за производњу,трговину и услуге Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 4. Ст. 6/2024, Стечајни управник: Ивица Августинов, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Максима Горког 26, Град: Нови Сад, ПИБ: 101699906, Матични број: 08296316, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 19.02.2024

ГП 200 д.о.о. Нови Сад

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 2. Ст. 10/2024, Стечајни управник: Дејан Ерак, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Темерински пут 44, Град: Нови Сад, ПИБ: 100016745, Матични број: 08199990, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 13.02.2024

ENERGOKARBON доо Параћин

Суд: Привредни суд у Крагујевцу, Број судског решења: 2. Ст. 5/2024, Стечајни управник: Станислав Здравковић, Општина: Параћин, Адреса: 27. марта 111, Град: Параћин, ПИБ: 107847863, Матични број: 20882646, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 12.02.2024

Друштво за трговину и пољопривреду GOLDENFIELD доо Нови Бечеј - у стечају

Суд: Привредни суд у Зрењанину, Број судског решења: 1. Ст. 1/2024, Стечајни управник: Василије Јовановић, Општина: Нови Бечеј, Адреса: Слободана Перића 111, Град: Нови Бечеј, ПИБ: 112059909, Матични број: 21599506, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 08.02.2024

AG INVESTMENT доо Сремска Митровица

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 2. Ст-4/2024, Стечајни управник: Зоран Стојановић, Општина: Сремска Митровица - град, Адреса: Светог Димитрија 33, Град: Сремска Митровица, ПИБ: 110349156, Матични број: 21340952, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 08.02.2024

Друштво за производњу и промет металних производа ЗАМОК доо Београд

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11 Ст 203/2023, Стечајни управник: Никола Миленковић, Општина: Београд-Нови Београд, Адреса: Булевар Михајла Пупина 10Е, Град: Београд, ПИБ: 112727711, Матични број: 21727547, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 07.02.2024

Друштво са огрниченом одговорношћу за производњу, промет и услуге ПЛАНТЕК Александровац - у стечају

Суд: Привредни суд у Краљеву, Број судског решења: 8. Ст. 3/2024, Стечајни управник: Мирко Петровић, Општина: Александровац, Адреса: 29 Новембра бб, Град: Александровац, ПИБ: 103241110, Матични број: 17546848, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 06.02.2024

Предузеће за хотелијерство, туризам и угоститељство СРЕМСКА КУЋА доо, Крчедин

Суд: Привредни суд у Сремској Митровици, Број судског решења: 2. Ст-3/2024, Стечајни управник: Живко Радукић, Општина: Инђија, Адреса: Уче Зековића 7, Град: Крчедин, ПИБ: 104244831, Матични број: 20123168, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014