.


Стечајни поступци

Агенција за лиценцирање стечајних управника у сврху информисања јавности на свом порталу објављује податке и документацију о стечајним дужницима и току стечајног поступка које достављају стечајни управници путем Система за аутоматско вођење стечајних поступака и електронско извештавање ЕРС. 
Агенција не преузима никакву одговорност за ажурност, тачност, потпуност или квалитет објављених података које достављају стечајни управници. 

Од: До:

Број резултата претраге: 7.969


Датум отварања: 07.06.2024

PROMETHEUS ADRI д.о.о. Пландиште - у стечају

Суд: Привредни суд у Панчеву, Број судског решења: 2. Ст. 5/2024, Стечајни управник: Милисав Мићовић, Општина: Планди, Адреса: Стеријина 4, Град: Пландиште, ПИБ: 107657058, Матични број: 20845830, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 06.06.2024

Предузеће за посредовање, заступање, трговину и пословне услуге BLEECKER доо Београд (Врачар) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8 Ст 100/2024, Стечајни управник: Ивана Матић, Општина: Београд-Врачар, Адреса: Тополска 21, Град: Београд, ПИБ: 102974810, Матични број: 17244043, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 06.06.2024

BWA TRANS д.о.о. Београд-Земун

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 11 Ст 78/2024, Стечајни управник: Мира Ковачевић, Општина: Београд-Земун, Адреса: Угриновачка 143, Град: Београд, ПИБ: 100545817, Матични број: 06445012, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 05.06.2024

DEIXA доо, Нови Сад - у стечају

Суд: Привредни суд у Новом Саду, Број судског решења: 3. Ст. 44/2024, Стечајни управник: Предраг Стојковић, Општина: Нови Сад - град, Адреса: Бранислава Бороте 17, Град: Нови Сад, ПИБ: 103818077, Матични број: 20015659, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 05.06.2024

Предузеће за промет роба и услуга и заступање WIZARD доо Београд (Савски Венац) - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 8 Ст 58/2024, Стечајни управник: Никола Тошић, Општина: Београд-Савски Венац, Адреса: Ломина 5, Град: Београд, ПИБ: 100062794, Матични број: 17052179, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 05.06.2024

Друштво за производњу, трговину и услуге NO-NO FACTORY доо Београд-Звездара - у стечају

Суд: Привредни суд у Београду, Број судског решења: 3. Ст-104/2024, Стечајни управник: Перо Радовић, Општина: Београд-Звездара, Адреса: Ладне воде 41, Град: Београд, ПИБ: 104203136, Матични број: 20113669, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.05.2024

МАРКЕТИНШКА АГЕНЦИЈА ТИСА МАРКЕТИНГ ДОО КАЊИЖА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.8/2024, Стечајни управник: Рудолф Шарњаи, Општина: Кањижа, Адреса: Босанска бб, Град: Кањижа, ПИБ: 107622131, Матични број: 20838345, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.05.2024

ШПЕДИЦИЈА КЕЛЕБИЈА ДОО СУБОТИЦА

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст.9/2024, Стечајни управник: Рудолф Шарњаи, Општина: Суботица - град, Адреса: Балзакова 17, Град: Суботица, ПИБ: 112309415, Матични број: 21647276, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 30.05.2024

HEALTHY MIND д.о.о. Суботица

Суд: Привредни суд у Суботици, Број судског решења: Ст. 7/2024, Стечајни управник: Атила Хармат, Општина: Суботица - град, Адреса: Сенћански пут 18, Град: Суботица, ПИБ: 110195505, Матични број: 21314668, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више
Датум отварања: 29.05.2024

Предузеће за откуп и прераду САБЉА доо Ужице - у стечају

Суд: Привредни суд у Ужицу, Број судског решења: 5. Ст. 4/2024, Стечајни управник: Слободан Јовановић, Општина: Ужице - град, Адреса: Поникве бб, Град: Ужице, ПИБ: 107488246, Матични број: 20813202, Статус стечајног поступка: У току
Сазнај више

Developed by Belit d.o.o 2014