.


Најчешћа питања

Редни бројПитањеОдговор
1.Генерисао сам ЕФИ и треба да га пошаљем на одобравање и одобрим. Како то да урадим?Одговор
2.Прихватио сам ЕФИ као коначан али ме је супервизор звао како још нисам послао ЕФИ у АЛСУ. Како то да урадим?Одговор
3.Покушавам да обрадим пријаве потраживања али ми се не приказује цела форма за унос. Како да форму подигнем горе да би видео доњи део за унос?Одговор
4.Како да региструјем уплату предујма за покретање стечајног поступка?Одговор
5.Евидентирао сам уплату предујма за покретање стечајног поступка. Систем ми је на основу тога аутоматски генерисао у стварним трошковима обавезу повраћаја предујма, али ја овај предујам не враћам. Како да обришем повраћај предујма али да ми остану средства на рачуну?Одговор
6.Грешком сам евидентирао погрешну трансакцију. Како да обришем евидентирану уплату/исплату и заведем нову исправну?Одговор
7.Не могу да се улогујем у ЕРС. Систем ми тражи нову лозинку али нисам добио никакву нову лозинку. Шта да радим?Одговор
8.Ушао сам у вођење стечајног поступка али не видим навигационо стабло?Одговор
9.У појединим секцијама се не виде све колоне. Како да их вратим?Одговор
10.Генерисао сам ЕФИ али не може да се пошаље на одобравање, јавља грешку са више ставки. За сваку ставку се наводи да је датум промене ликвидационе вредности затечене имовине после датума ЕФИ-а. Шта да радим?Одговор
11.Не могу да приступим апликацији. Уносим адресу код себе као што сте рекли, али не видим апликацију. Шта да радим?Одговор
12.Унео сам пријаву потраживања која ми ј обележена као разлучна. Када покушам из фазе у припреми да је пребацим у фазу у обради пријављује ми грешку. Шта да радим?Одговор
13.Обрађујем пријаву потраживања и унео сам део који оспоравам али ми систем не дозвољава да пређем у фазу спремно за испитно рочиште. Шта да радим?Одговор
14.Унео сам низ почетних активности и штиклирао да ми се укључе у извештај али ми се ниједан не појављује у ЕФИ-у.Одговор
15.Евидентирао сам у готовини и готовинским еквивалентима неколико затечених рачуна потребних за израду економско финансијског извештаја стечајног дужника. Када генеришем секцију готовина, не повлачи ми ниједан рачун.Одговор
16.Обрадио сам све пријаве потраживања. Како сада да генеришем листу за испитно рочиште?Одговор
17.Евидентирам пристигле пријаве потраживања, треба да евидентирам пријаву потраживања за разлучног повериоца али ја имовину над којом имам обезбеђено потраживање нисам пронашао приликом пописа имовине. Како то да евидентирам?Одговор
18.Евидентирао сам у пријавама потраживања пријаву потраживања разлучног повериоца чије је потраживање обезбеђено имовином коју немам у попису имовине. Систем ми сада не дозвољава да из фазе у припреми пређем у фазу у обради. Зашто?Одговор
19.Лиценцирани сам стечајни управник. Завршио сам обуку за ЕРС. Постављен сам за стечајног управника за предмет који сам добио до суда. Како да отворим налог у ЕРС-у? Како да отворим налог за свог асистента?Одговор
20.На затеченом рачуну стечајног дужника имам затечено стање у девизама. Како да евидентирам трансфер тих средстава на динарски рачун?Одговор
21.Приликом пребацивања пријаве потраживања из фазе спремно за испитно рочиште у фазу утврђено систем ми тражи да унесем датум. Који датум ту треба да унесем?Одговор
22.Како у ЕРС-у да заведем орочена средства?Одговор
23.Евидентирао сам продају, али када одем у објављене огласе не могу да евидентирам ниједан оглас о продаји. Зашто?Одговор
24.У вођењу продаје када покушам да евидентирам понуђача систем ми не нуди ниједно лице из контакта. Шта да радим?Одговор
25.Када сам завршио са продајом, грешком сам потраживање по основу продаје наплатио у целокупном износу уместо да првобитно искористим његов депозит како би тиме наплатио део потраживања. Како то да исправим?Одговор
26.Закључио сам продају након чега сам установио да сам погрешио у евидентирању података о продаји. Како то да исправим?Одговор
27.Рачунар ми је пун вируса. Да ли могу да инсталирам нови Windows а да не изгубим податке о стечајевима које имам?Одговор
28.Установио сам да сам направио грешку у преиодичном извештају који ми је проглашен за коначан. Како то да исправим?Одговор
29.Продао сам имовину али ми се она и даље види у укупној имовини.Одговор
30.Како могу да генеришем образац у почетним активностима?Одговор
31.Не могу да променим евидентиране податке о пописаној имовини у укупној имовини стечајног дужника. Зашто?Одговор
32.Грешком сам при завођењу новог рачуна унео некоректно почетно стање. Када покушам да изменим почетно стање добијем поруку: Не можете мењати тип, датум регистровања и валуту на банковном рачуну за који постоје банковне трансакције! На који начин да променим почетно стање?Одговор
33.Како да поступимо по одлуци Уставног суда РС од 27.07.2012. године, у вези примене обрачуна камате по конформном методу која није уставна. Обрачун треба извршити уз примену простог интересног рачуна по пропорционалном методу.Одговор

Developed by Belit d.o.o 2014 - Some pictures designed by Freepik