.


Приручник за ЕРС

Нови приручник за коришћење ЕРС-а.

Приручник за коришћење ЕРС-а за верзије ЕРС 1 и 2.

  1. Поглавље 1: Припрема рачунара и приступање систему
  2. Поглавље 2: Општи подаци о стечајном поступку
  3. Поглавље 3: Имовина стечајног дужника
  4. Поглавље 4: Потраживања поверилаца
  5. Поглавље 5: Трошкови стечајног поступка
  6. Поглавље 6: Активности
  7. Поглавље 7: Контакти
  8. Поглавље 8: Извештаји

Developed by Belit d.o.o 2014